Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 1 Podstawa programowa 2017

  • Add feedback:
  • 3914
  • Manufacturer: WKŁ
  • Autor: Piotr Boś, Krzysztof Karkut, Piotr Warżołek
  • szt.
  • Net Price: 61.90 zł 65.00 zł

Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 1
Podstawa programowa 2017

rok wydania: 2018, wydanie pierwsze
ilość stron: 408
ISBN: 978-83-206-1991-1
format: B5
oprawa: miękka

Opis
Napisany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 roku, bogato ilustrowany podręcznik poświęcony obsługiwaniu i diagnozowaniu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Przedstawiono w nim obsługiwanie i diagnozowanie układów zasilania elektrycznego, układów rozruchowych, czujników i elementów wykonawczych silnika, układów zapłonowych, cyfrowych magistrali informatycznych, zestawu wskaźników, czujników płynów eksploatacyjnych, wybranych zespołów oraz układów bezpieczeństwa czynnego i biernego, układów oświetlenia, układów zabezpieczających przed kradzieżą, napędów hybrydowych, jak również sterowników samochodowych. W podręczniku zamieszczono 115 ćwiczeń zawierających dokładny opis czynności, których wykonanie umożliwia nabycie praktycznych umiejętności diagnostycznych przez uczniów. Na końcu każdego rozdziału zawarto pytania kontrolne i polecenia, umożliwiające sprawdzenie stopnia opanowania podanych wiadomości.

Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów samochodowych oraz uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 1.27.14./2018

Spis treści
Wprowadzenie / 7
1 Podstawowe zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami elektrycznymi / 9
1.1 Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki / 9
1.2 Zasady bezpiecznej pracy podczas diagnozowania i naprawy układów elektrycznych i elektronicznych / 10
1.3 Sposoby udzielania pomocy osobom porażonym prądem / 12
1.4 Pytania kontrolne i polecenia / 14

2 Podstawy obsługi przyrządów pomiarowych / 15
2.1 Podstawowe wiadomości z miernictwa elektrycznego / 15
2.2 Pomiary wielkości elektrycznych za pomocą multimetru / 16
2.3 Pomiary rezystancji i test ciągłości obwodu za pomocą multimetru / 17
2.4 Pomiary napięcia za pomocą multimetru / 20
2.5 Pomiary natężenia prądu za pomocą multimetru i amperomierza cęgowego / 22
2.6 Pomiary za pomocą oscyloskopu / 24
2.7 Pytania kontrolne i polecenia / 37

3 Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych / 38
3.1 Elementy składowe instalacji elektrycznej / 38
3.2 Schematy instalacji elektrycznej / 40
3.3 Rodzaje zabezpieczeń w instalacji elektrycznej pojazdu / 50
3.4 Przekaźniki samochodowe / 53
3.5 Kontaktrony / 58
3.6 Pytania kontrolne i polecenia / 60

4 Diagnozowanie układów zasilania elektrycznego / 61
4.1 Budowa akumulatora / 61
4.2 Diagnozowanie akumulatora / 64
4.3 Pomiar prądu upływu z akumulatora / 76
4.4 Alternator / 78
4.5 Diagnozowanie alternatora i regulatora napięcia / 83
4.6 Pytania kontrolne i polecenia / 97

5 Diagnozowanie układów rozruchowych / 98
5.1 Zasada działania układu rozruchowego / 98
5.2 Usterki oraz diagnozowanie rozrusznika / 101
5.3 Budowa i działanie układów start-stop / 110
5.4 Diagnozowanie układu start-stop / 112
5.5 Układ wspomagania rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym / 117
5.6 Diagnozowanie układu wspomagania rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym / 119
5.7 Pytania kontrolne i polecenia / 127

6 Diagnozowanie czujników i elementów wykonawczych silnika / 128
6.1 Systemy diagnostyki pokładowej OBD / 128
6.2 Schemat wykrywania usterek / 130
6.3 Wprowadzenie do diagnozowania podstawowych czujników i elementów wykonawczych silnika / 138
6.4 Diagnozowanie czujnika położenia i prędkości obrotowej wału korbowego oraz czujnika położenia wałka rozrządu / 139
6.5 Diagnozowanie czujników temperatury / 153
6.6 Diagnozowanie przepływomierzy powietrza / 155
6.7 Diagnozowanie czujników ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym oraz ciśnienia doładowania / 168
6.8 Diagnozowanie sond lambda (czujników tlenu w spalinach) / 172
6.9 Diagnozowanie czujnika zapełnienia filtru cząstek stałych / 183
6.10 Diagnozowanie czujnika położenia pedału przyspieszenia i czujnika położenia przepustnicy / 185
6.11 Diagnozowanie wtryskiwaczy paliwa / 192
6.12 Diagnozowanie zaworu recyrkulacji spalin / 204
6.13 Diagnozowanie elementów układów regulacji biegu jałowego / 211
6.14 Diagnozowanie zaworu odprowadzania par paliwa / 218
6.15 Diagnozowanie wentylatorów układu chłodzenia silnika / 221
6.16 Pytania kontrolne i polecenia / 225

7 Diagnozowanie układów zapłonowych / 227
7.1 Wiadomości wstępne / 227
7.2 Metody diagnozowania układów zapłonowych / 228
7.3 Pomiary odstępu elektrod świec zapłonowych i rezystancji przewodów zapłonowych / 229
7.4 Diagnozowani cewek zapłonowych za pomocą multimetru i oscyloskopu / 231
7.5 Diagnozowanie czujników spalania stukowego / 247
7.6 Sprawdzanie kąta wyprzedzenia zapłonu oraz działania regulatorów odśrodkowego i podciśnieniowego / 250
7.7 Diagnozowanie czujników układu zapłonowego (magnetoindukcyjnego i hallotronowego) / 254
7.8 Pomiary prądu w obwodzie pierwotnym układu zapłonowego / 256
7.9 Pytania kontrolne i polecenia / 258

8 Diagnozowanie cyfrowych magistrali informatycznych oraz zestawu wskaźników / 259
8.1 Cyfrowe magistrale informatyczne / 259
8.2 Diagnozowanie magistrali CAN / 265
8.3 Diagnozowanie magistrali LIN / 272
8.4 Diagnozowanie zestawu wskaźników / 275
8.5 Pytania kontrolne i polecenia / 282

9 Diagnozowanie czujników płynów eksploatacyjnych / 283
9.1 Rodzaje czujników płynów eksploatacyjnych / 283
9.2 Diagnozowanie czujnika temperatury cieczy chłodzącej / 285
9.3 Diagnozowanie czujników poziomu cieczy chłodzącej i poziomu płynu spryskiwaczy / 288
9.4 Diagnozowanie czujnika ciśnienia oleju / 291
9.5 Diagnozowanie czujnika poziomu i jakości oleju / 293
9.6 Diagnozowanie czujnika poziomu paliwa / 295
9.7 Diagnozowanie czujnika poziomu płynu hamulcowego / 298
9.8 Pytania kontrolne i polecenia / 300

10 Diagnozowanie wybranych zespołów oraz układów bezpieczeństwa czynnego i biernego / 301
10.1 Diagnozowanie układów ABS, ASR i ESP / 301
10.2 Diagnozowanie czujników prędkości obrotowej kół / 304
10.3 Diagnozowanie hallotronowego czujnika prędkości pojazdu / 310
10.4 Diagnozowanie czujników kąta obrotu koła kierownicy / 311
10.5 Diagnozowanie czujników przyspieszeń wzdłużnego i poprzecznego pojazdu / 314
10.6 Diagnozowanie układu poduszek gazowych i napinaczy pasów bezpieczeństwa / 315
10.7 Diagnozowanie czujników ciśnienia w ogumieniu / 324
10.8 Diagnozowanie układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji wnętrza pojazdu / 328
10.9 Diagnozowanie układu wycieraczek i spryskiwaczy szyb / 338
10.10 Pytania kontrolne i polecenia / 343

11 Diagnozowanie układów oświetlenia pojazdów samochodowych / 344
11.1 Wiadomości wstępne / 344
11.2 Oznaczenia świateł / 345
11.3 Kontrola wstępna świateł / 346
11.4 Szczegółowe diagnozowanie obwodów oświetlenia / 353
11.5 Pytania kontrolne i polecenia / 356

12 Diagnozowanie układów zabezpieczających przed kradzieżą / 357
12.1 Urządzenia układów zabezpieczających przed kradzieżą / 357
12.2 Diagnozowanie zamka centralnego / 360
12.3 Diagnozowanie immobilizera / 364
12.4 Diagnozowanie instalacji alarmowej / 366
12.5 Pytania kontrolne i polecenia / 369

13 Diagnozowanie napędów hybrydowych / 370
13.1 Rodzaje hybrydowych układów napędowych samochodów i ich właściwości / 370
13.2 Metody diagnozowania napędów hybrydowych / 374
13.3 Pytania kontrolne i polecenia / 381

Diagnozowanie sterowników samochodowych / 382
Budowa i działanie sterowników samochodowych / 382
Diagnozowanie sterowników / 385
Pomiar napięcia zasilania sterownika / 386
Pomiar napięcia zasilania czujników przez sterownik / 388
Sprawdzanie układu nadawczo-odbiorczego sterownika / 390
Sprawdzanie sygnałów sterujących elementami wykonawczymi / 394
Pytania kontrolne i polecenia / 398

Dokumentacja związana z diagnozowaniem pojazdu samochodowego / 399
Dokumentacja dotycząca przyjęcia pojazdu do naprawy / 399
Dokumentacja diagnozowania pojazdu / 403
Pytania kontrolne i polecenia / 407

Literatura / 407