Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach

  • Add feedback:
  • 3902
  • Manufacturer: Wiedza i Praktyka
  • Autor: Andrzej Boczkowski
  • szt.
  • Net Price: 37.14 zł 49.00 zł 39.00 zł

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach

rok wydania: 2018
ilość stron: 77
ISBN: 978-83-269-7658-2
format: 24,5x11 cm
oprawa: miękka

Publikacja prezentuje zasady stosowania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych: środki ochrony podstawowej oraz środki ochrony przy uszkodzeniu. Opisuje ochronę uzupełniającą zapewnianą przez urządzenia ochronne różnicowoprądowe oraz dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne. Przedstawia też środki ochrony stosowane w instalacjach w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.

Zawiera zmiany w PN-HD 60364-4-41 o ochronie przed porażeniem elektrycznym