Pasażerski transport regionalny

  • Add feedback:
  • 4062
  • Manufacturer: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: red. Elżbieta Załoga, Tomasz Kwarciński
  • szt.
  • Net Price: 54.19 zł 59.00 zł 56.90 zł

Pasażerski transport regionalny

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 229
ISBN: 978-83-01-20364-1
format: 16,5x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis

Wydawnictwo Naukowe PWN mają zaszczyt zaprezentować publikację, która kompleksowo ujmuje tematykę pasażerskiego transportu regionalnego. Istotność tego obszaru tematycznego wynika m.in. ze skutków liberalizacji rynku usług transportowych i deregulacji (głównie regionalizacji transportu pasażerskiego wraz z usamorządowieniem kolei) wynikające z tego faktu liczne problemy dotyczą sfery regulacyjnej i realnej transportu – organizacji, nadzoru, finansowania, kształtowania oferty usługowej itd.

W książce tej Czytelnik znajdzie zagadnienia związane m.in. z:
- aspektami organizacyjno-prawnymi funkcjonowania transportu regionalnego,
- dostępnością transportową,
- systemem pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce (w ujęciu gałęziowym),
- systemem pasażerskiego transportu regionalnego za granicą itd.

Podręcznik ten kierowany jest do studentów różnych rodzajów studiów (uniwersyteckich, politechnicznych, ekonomicznych) z wykładanymi przedmiotami typu: ekonomika transportu różnych rodzajów, systemy transportowe, transport regionalny transport międzynarodowy, usługi publiczne.

"Główną wartością pracy jest to, że Autorzy podjęli się próby podejścia systemowego i kompleksowo wskazali na powiązane ze sobą elementy systemu pasażerskiego transportu regionalnego. Aktualność i istotność publikacji nie budzi wątpliwości, zarówno w aspekcie uwarunkowań regulacyjnych, a dokładnie liberalizacyjnych w Polsce po 2009 r., ale też w związku z opublikowanym w 2017 r. Pakietem mobilności w Unii Europejskiej, który szczególnie w drugiej części dotyczy transportu pasażerskiego. Recenzowana monografia zasługuje na publikację także z tego powodu, że do tej pory nikt nie opracował w Polsce w sposób systemowy zagadnień rozwoju tego rynku w formie książkowej."
Z recenzji prof. Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Moniki Bąk, dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Spis treści

Wstęp / 7

1. Teoretyczne aspekty pasażerskiego transportu regionalnego / 9
1.1. Pasażerski transport regionalny w klasyfikacji transportu / 9
1.2. Społeczne i ekonomiczne znaczenie transportu regionalnego / 17
1.3. Znaczenie transportu dla integracji społecznej / 27

2. Aspekty organizacyjno-prawne funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego / 31
2.1. Organizacja transportu regionalnego / 31
2.2. Finansowanie transportu publicznego / 41
2.3. Nadzór i koordynacja / 51
2.3.1. Województwo samorządowe jako podmiot sprawujący nadzór nad pasażerskim transportem regionalnym w Polsce / 51
2.3.2. Ustawowe formy nadzoru i koordynacji transportu regionalnego oraz ich ocena / 55
2.4. Regulacja dostępu do rynku usług pasażerskiego transportu regionalnego / 63

3. Dostępność transportowa jako cecha podaży usług pasażerskiego transportu regionalnego / 72
3.1. Teoretyczne aspekty dostępności transportowej / 72
3.2. Przekroje analizy dostępności transportowej / 76
3.3. Mierniki oceny dostępności transportowej / 82
3.4. Ocena dostępności transportowej regionów na przykładzie Polski / 85

4. Popyt na usługi transportu pasażerskiego w regionie / 95
4.1. Istota potrzeb transportowych mieszkańców regionu / 95
4.2. Źródła potrzeb transportowych mieszkańców regionu / 105
4.3. Cechy popytu na usługi transportowe w regionie / 108

5. System pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce – ujęcie gałęziowe / 115
5.1. Transport autobusowy / 115
5.2. Transport kolejowy / 127
5.3. Transport lotniczy / 148
5.4. Transport wodny śródlądowy / 158

6. Konkurencja na rynku usług transportu pasażerskiego / 166
6.1. Istota konkurencji w transporcie pasażerskim / 166
6.2. Warunki konkurencji w transporcie samochodowym / 169
6.3. Warunki konkurencji w transporcie kolejowym / 179

7. System pasażerskiego transportu regionalnego za granicą – benchmarking / 183
7.1. Niemcy / 183
7.2. Szwecja / 188
7.3. Wielka Brytania / 199

Bibliografia / 212
Pozycje zwarte / 212
Akty prawne / 221
Netografia / 223
Spis tabel / 226
Spis rysunków / 227