Podstawy projektowania sieci elektroenergetycznych. Metody wyznaczania mocy szczytowej Zeszyty dla elektryków - nr 14

  • Add feedback:
  • 3911
  • Manufacturer: Grupa Medium
  • Autor: Andrzej Hoły

publikacja dostępna jest również w postaci ebooka

Podstawy projektowania sieci elektroenergetycznych. Metody wyznaczania mocy szczytowej
Zeszyty dla elektryków - nr 14

rok wydania: 2018, wydanie pierwsze
ilość stron: 88
ISBN: 978-83-64094-62-0
format: 23x16 cm
oprawa: miękka

 

Książka została wydana pod patronatem miesięcznika elektro.info

 

Wstęp
Podstawą planowania rozwoju sieci elektroenergetycznych jest właściwe wyznaczenie mocy szczytowej, jaką ta sieć będzie przesyłać. Powszechnie do tego celu stosuje się metodę współczynników jednoczesności szczytów, ze względu na jej prostotę i jak się wydaje, intuicyjne zrozumienie. Właśnie to intuicyjne zrozumienie niejednokrotnie rodzi wiele nieporozumień. Projektanci obliczając moc szczytową metodą współczynników jednoczesności traktują otrzymane wyniki jak pewnik. Być może dlatego, że dobór współczynników jednoczesności został usankcjonowany normą P-SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Tymczasem każda próba określenia przyszłej wartości jakiegoś parametru w przypadku gdy jego wartość zależy od wielu czynników, ma zawsze charakter szacowania, czyli przybliżenia. W przypadku sieci elektroenergetycznych tak właśnie jest. Szacowaniu zawsze towarzyszy prawdopodobieństwo, że w przypadku bardzo skomplikowanych układów nie da się przewidzieć czegoś w przyszłości ze stuprocentową pewnością. Wartość mocy szczytowej jest takim parametrem. Dlatego ważne jest, by projektanci mieli tego świadomość i potrafili obliczyć moc szczytową, ale również prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Temu zagadnieniu poświęcona została właśnie ta książka. Książka skierowana jest do projektantów sieci elektroenergetycznych, ale też do osób zajmujących się eksploatacją sieci już istniejących, gdyż właściwy dobór współczynnika jednoczesności pozwala ustalać rezerwy mocy przesyłowej, jaką mamy w istniejących sieciach i przez to określać możliwości przyłączenia do nich nowych odbiorców. Zaprezentowane w książce metody określania prawdopodobieństwa zaistnienia współczynników jednoczesności pozwalają szacować czasy występowania mocy szczytowej, a przez to i czas, w którym może wystąpić zagrożenie przeciążenia sieci grożące awarią. Jest to bardzo ważna informacja w przypadku planowania działań służących poprawieniu wskaźników SAIDI i SAIFI, czyli czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej. W książce przedstawiono również metody alternatywne wyznaczania mocy szczytowej, bez stosowania współczynników jednoczesności.
Mam nadzieję, że książka poszerzy wiedzę techniczną czytelników i będzie przydatna w ich dalszym życiu zawodowym, czego życzę wszystkim czytającym.
Andrzej Hoły

 

Spis treści
Wstęp / 7
Podziękowania / 8
1. Krzywa zmienności obciążenia / 9
2. Moc szczytowa i współczynnik jednoczesności szczytów / 11
3. Podejście kombinatoryczne / 17
4. Podejście statytyczne / 20
4.1. Dobór współczynnika krotności odchylenia standardowego / 27
5. Deklaratywny współczynnik jednoczesności / 29
6. Dobór zakresu wartości wysokich / 31
7. Szereg rozdzielczy / 35
8. Wartości średnie / 37
9. Współczynnik jednoczesności dla wartości wysokich / 41
10. Analiza częstotliwościowa mocy szczytowej / 44
11. Analiza harmoniczna mocy szczytowej / 46
12. Analiza potrzeb / 49
13. Wyznaczanie współczynników jednoczesności szczytów dla układów złożonych / 51
14. Metody alternatywne / 57
14.1. Metoda Diagramu Obciążeń / 57
14.2. Metoda kolejkowa / 60
14.2.1. Wyznaczanie mocy szczytowej metodą strumienia zdarzeń [3] / 61
15. Podsumowanie / 67
16. Tabele współczynników / 68
17. Literatura / 87