Prawo zamówień publicznych. Kosztorysowanie robót budowlanych. Przepisy z komentarzem plus nowa ustawa obowiązująca od 2021 r.

  • Add feedback:
  • 4317
  • Manufacturer: Polcen
  • Autor: Lidia Więcław-Bator
  • szt.
  • Net Price: 65.71 zł 69.00 zł

Prawo zamówień publicznych. Kosztorysowanie robót budowlanych. Przepisy z komentarzem + nowa ustawa obowiązująca od 2021 r.

stan prawny: 1 stycznia 2020 r.

rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-64795-53-4
ilość stron: 520
format: B5
oprawa: miękka

Opis

W publikacji zawarto m.in. ujednolicony tekst ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) obowiązującej do 31 grudnia 2020 r. oraz nową ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) wchodzącą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Książka zawiera:

- analizę fundamentalnych zasad udzielania zamówień publicznych skonkretyzowanych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zarys zagadnień dotyczących umów w sprawie zamówienia publicznego,

- analizę zmian przepisów Prawa zamówień publicznych w latach 2019–2020,

- ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nową ustawę Prawo zamówień publicznych obowiązującą od 2021 r.

- teksty 10 rozporządzeń wykonawczych,

- 19 tabel i 6 schematów.

Książka jest przeznaczona m.in. dla inwestorów instytucjonalnych sektora publicznego, zamawiających i wykonawców oraz dla małych i średnich przedsiębiorców.