Kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń

 • Add feedback:
 • 2801
 • Manufacturer: Wiedza i Praktyka
 • Autor: Janusz Strzyżewski, Janusz Wojnarski, Tomasz Karwat
 • szt.
 • Net Price: 84.76 zł 89.00 zł

Kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń

rok wydania: 2020, wydanie czwarte
ilość stron: 88
ISBN: 978-83-269-9389-3
oprawa: miękka

 

Czwarte już, zaktualizowane wydanie książki „Kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń” przedstawia terminy i zakresy przeprowadzania badań okresowych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, produkcyjnych, handlowych i innych. Zostały w niej omówione przepisy regulujące te kwestie oraz Polskie Normy, którymi należy się kierować wykonując badania.

 

Książka przedstawia zawarte w przepisach i Polskich Normach wymagania dotyczące sprawdzeń instalacji elektrycznych. Prezentuje informacje na temat maksymalnych okresów, jakie można przyjąć pomiędzy kontrolami instalacji w różnych obiektach. Podaje także wymagania dotyczące zakresów badań, obowiązków osób je wykonujących i ich kwalifikacji oraz dokumentowania kontroli.

 

Spis treści
Od redaktora / 5

Normy i przepisy / 7
Zasady stosowania Polskich Norm / 7
Oznaczenia norm / 8
Nowe zasady numeracji Polskich Norm / 9
Gdzie szukać Polskich Norm / 10

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla budynków / 15

Okresowa kontrola w obiektach budowlanych oraz czasookresy sprawdzeń instalacji elektrycznych / 17
Niezbędne źródła wiedzy / 17
Czasookresy kontroli okresowych / 18
Zakres czynności kontrolnych / 19
Definicja obiektu budowlanego / 20
Odpowiedzialność utrzymania obiektów budowlanych / 20
Usuwanie uszkodzeń i zgłaszanie nieprawidłowości / 22
Uprawnienia do wykonywania kontroli obiektów budowlanych / 22
Obowiązki wykonawcy prac kontrolno-pomiarowych, zawartość protokołów / 25
Zasady bezpieczeństwa / 26
Zakres kontroli instalacji elektrycznych oraz obowiązujące co roku lub co 5 lat / 27
Elementy instalacji podlegające okresowej kontroli / 29
Badania instalacji odgromowych / 31
Badanie instalacji oświetleniowych / 33
Kontrola pól elektromagnetycznych / 34
Badania w pomieszczeniach specjalnych / 35
Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian / 37
Badania obowiązujące dla instalacji elektrycznych przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkach / 39
Obiekty zwolnione z corocznej kontroli / 41
Kontrole z urzędu / 42
Sankcje karne / 42
Prowadzenie książki obiektu budowlanego / 43
Przechowywanie protokołów z kontroli / 43
Podsumowanie / 43
Wykaz przepisów / 50

Nowe zapisy normy PN-HD 60364-6:2016-07 / 54
Zmiany w sprawdzeniach odbiorczych / 55
Zmiany w sprawdzeniach okresowych / 56
Zmiany w zakresie protokołu / 57

Wykaz norm dotyczących elektryki przywołanych w rozporządzeniu o warunkach technicznych / 60

 

Książka przybliża następujące tematy: najnowsze zmiany w normach i przepisach, wykaz wszystkich obowiązujących elektryka norm i przepisów oraz szczegółowe omówienie okresowych kontroli w obiektach budowlanych i czasookresy sprawdzeń.

W szczególności omówione zostały:

 • czasookresy kontroli okresowych
 • zakres czynności kontrolnych
 • definicja obiektu budowlanego
 • odpowiedzialność utrzymania obiektu budowlanego
 • uprawnienia do wykonywania kontroli
 • elementy instalacji podlegające okresowej kontroli
 • badania instalacji odgromowych
 • badania instalacji oświetleniowych
 • kontrola pól elektromagnetycznych
 • badania w pomieszczeniach specjalnych
 • pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian
 • badania obowiązujące dla instalacji elektrycznych przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkach
 • obiekty zwolnione z corocznej kontroli
 • sankcje karne za nieprzestrzeganie kontroli obiektów i za niedopełnienie obowiązku należytego utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • przechowywanie protokołów z kontroli