Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych - Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż, eksploatacja ebook PDF

  • Add feedback:
  • 2900
  • Manufacturer: Grupa Medium
  • Autor: praca zbiorowa
  • szt.
  • Net Price: 42.86 zł 45.00 zł

Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych - Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż, eksploatacja
ebook PDF

 


praca zbiorowa
redakcja merytoryczna: Julian Wiatr, „elektro.info”, Waldemar Joniec, „Rynek Instalacyjny”

rok wydania: 2014, wydanie drugie
format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 5,05 MB
ISBN: 978-83-64094-26-2

Spis treści

Anna Sas-Micuń
Zmiany przepisów techniczno-budowlanych dotyczące instalacji elektrycznej i proponowane przez środowisko eksperckie ich uzupełnienia / 5

Ryszard Chybowski, Piotr Kustra
Sterowanie napędem pomp pożarniczych / 12

Marcin Wawerek
Uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej / 16

Zbigniew Hanzelka
Lokalizacji źródeł asymetrii napięcia w systemie elektroenergetycznym / 22

Waldemar Wnęk
Zasady projektowania sterowania instalacjami do odprowadzania dymu i ciepła / 33

Fryderyk Łasak
Badania i pomiary instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem / 41

Andrzej Sowa
Zagrożenie pożarowe wywołane przez wyładowania piorunoowe oraz nieprawoidłowe rozwiązania instalacji piorunochronnych i urządzeń do ograniczania przepięć / 53

Tomasz Popielarczyk
Badania i projektowanie dźwiękowych systemow ostrzegawczych / 63

Edward Skiepko
Wymagania w zakresie prowadzenia tras przewodowych instalacji ppoż w budynkach / 68

Marcin Wawerek
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne - wymagania techniczno-prawne / 83

Julian Wiatr, Waldemar Jaskółowski
Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne oraz skutecznosć ochrony przeciwporażeniowej urządzeń, które muszą funkcjoować w czasie pożaru / 89

Grzegorz Kubicki
Problemy współczesnej wentylacji pożarowej / 109

Paweł Janik
Forma i zakres projektu wentylacji pożarowej/ 122

Paweł Szlachta
Scenariusze pożarowe - zasady tworzenia oraz ich praktyczne znaczenie / 126

Norbert Bartkowiak, Waldemar Wnęk
Integracja systemów bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej / 132

Grzegorz Ścieranka
Wodociągowe instalacje ppoz. - stan prawny/ 140

Grzegorz Ścieranka
Instalacje hydrantowe – projektowanie, wykonanie i odbiór / 145

Agnieszka Malesińska
Wybrane zagadnienia sla stałych urządzeń gaśniczych w budynkach użyteczności publicznej i specjalnego przeznaczenia / 150