Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane w pytaniach i odpowiedziach

  • Add feedback:
  • 3074
  • Manufacturer: Kabe
  • Autor: Ryszard Tuchliński
  • szt.
  • Net Price: 41.90 zł 44.00 zł

Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane w pytaniach i odpowiedziach

rok wydania: 2020, wydanie drugie
ilość stron: 301
ISBN: 978-83-65382-58-0
format: A5
oprawa: miękka

Opis

W książce zebrano wiadomości niezbędne dla osób szkolących się i przygotowujących do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem i wózków specjalizowanych z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem. Całość opracowana jest w formie pytań i odpowiedzi. Ponadto końcowy rozdział książki zawiera pytania testowe wydane przez UDT wraz z opracowanym przez autora kluczem odpowiedzi

Spis treści

Wstęp

1. Wymagania kwalifikacyjne dotyczące uprawnień do obsługi wózków specjalizowanych
1.1. Uprawnienia dodatkowe wymagane przy obsłudze niektórych rodzajów wózków specjalizowanych
1.2. Wózek specjalizowany jako urządzenie podlegające dozorowi technicznemu

2. Wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem
2.1. Udźwig i parametry eksploatacyjne wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem
2.2. Stateczność wózka specjalizowanego ze zmiennym wysięgiem
2.3. Układy jezdne wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem
2.4. Podstawowe wiadomości dotyczące zasad eksploatacji ogumienia stosowanego w wózkach specjalizowanych
2.5. Podstawowe zasady eksploatacji układów: hamulcowego, kierowniczego i kontroli parametrów pracy układu jezdnego wózka
2.6. Zespoły robocze wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem
2.7. Zespoły i elementy zabezpieczające wózków ze zmiennym wysięgiem
2.8. Osprzęt roboczy wózków ze zmiennym wysięgiem
2.9. Czynności obsługowe operatora wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem
2.10. Praca wózkiem jezdniowym ze zmiennym wysięgiem w warunkach szczególnych

3. Wózki specjalizowane z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
3.1. Udźwig i parametry eksploatacyjne wózków specjalizowanych z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
3.2. Stateczność wózka specjalizowanego z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
3.3. Budowa i działanie zespołów roboczych wózka specjalizowanego z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
3.4. Zespoły i elementy zabezpieczające wózków specjalizowanych z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
3.5. Czynności obsługowe operatora wózka jezdniowego specjalizowanego z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
3.6. Praca w warunkach szczególnych wózkiem jezdniowym specjalizowanym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

4. Wiadomości uzupełniające
4.1. Podstawowe wiadomości o eksploatacji wózków zasilanych paliwem gazowym
4.2. Procedury bezpieczeństwa pracy przy obsłudze wózków specjalizowanych

5. Testy egzaminacyjne

Literatura