Zagroda. Zagadnienia planowania i projektowania ruralistycznego

  • Add feedback:
  • 2858
  • Manufacturer: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Anna Górka
  • szt.
  • Net Price: 9.52 zł 10.00 zł

Zagroda. Zagadnienia planowania i projektowania ruralistycznego


rok wydania: 2011
ilość stron: 42
ISBN: 978-83-7348-368-2
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Opracowanie "Zagroda. Zagadnienia planowania i projektowania ruralistycznego" autorka kieruje do studentów architektury i urbanistyki. Przedstawia ono zasady budowania zagrody dawniej i obecnie. Opisuje rolę zagrody w kształtowaniu wiejskiego krajobrazu oraz szanse jej współczesnego udziału w kreowaniu wizerunku wsi. Czytelnicy otrzymują przewodnik, który ułatwi im w przyszłości samodzielne rozpoznawanie w krajobrazie kulturowym wsi relacji przestrzennych w formowaniu których uczestniczyła zagroda. Autorka ma nadzieję, że uwzględnienie tych zależności pozwoli na planowanie i projektowanie zabudowy harmonijnie wpisującej się w wiejskie otoczenie.

Spis treści

Wprowadzenie / 5
1. Przestrzeń publiczna / 7
2. Szanse i zagrożenia przestrzeni publicznej wsi / 11
3. Wytwarzanie przestrzeni publicznej wsi / 16
4. Nowe przestrzenie wspólne / 22
4.1. Place zabaw / 22
4.2. Wiejskie błonia / 24
4.3. Parki wiejskie / 26
4.4. Place i ulice / 28
4.5. Przestrzenie specjalne / 32
5. Krajobraz wiejski jako projekt publiczny. Przestrzenie publiczne wsi jako krajobrazy / 35
6. Ogólne zasady projektowania krajobrazu przestrzeni publicznych wsi / 39
6.1. Uważny wybór lokalizacji / 40
6.2. Oszczędność energetyczna / 42
6.3. Uwzględnienie warunków sąsiedztwa i orientacji / 43
6.4. Uwzględnienie lokalnej tradycji budowlanej / 43
6.5. Obecnośći odpowiedni dobór roślinności / 44
6.6. Właściwe prowadzenie dróg dojazdowych / 44
6.7. Zachowanie szans przyszłego rozwoju / 45
7. Podsumowanie / 47
Spis rycin / 48
Bibliografia / 49