Energetyka w kręgu bezpieczeństwa i techniki

  • Dodaj recenzję:
  • 4002
  • Producent: Fundacja na rzecz Czystej Energii
  • Autor: Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Konrad Stańczyk, Robert Sobków
  • szt.
  • Cena netto: 60,00 zł 63,00 zł

Energetyka w kręgu bezpieczeństwa i techniki

rok wydania: 2019
ilość stron: 506
ISBN: 978-83-64541-37-7
oprawa: miękka

Ze wstępu

"Krąg" nieświadomie kojarzy się ze spójnością. Przywodzi na myśl jedność elementów, które okala. Interpretacja jego symboliki nie nastręcza nikomu trudności. Bez specjalnego ryzyka można wysunąć tezę, zgodnie z którą w ten sposób jest on odczytywany w każdej cywilizacji i kulturze, jakie dotąd zaznaczyły swoją obecność na Ziemi. Tak było, jest i z dużą dozą prawdopodobieństwa - pozostanie w przyszłości.

Także w przypadku niniejszej monografii, uniwersalna wymowa figury nakreślonej przez obraz koła znalazła swoje odzwierciedlenie. Tkwi ono w obszarze prezentowanych dociekań badawczych, wytyczonych treścią poszczególnych rozdziałów. Związane są one z energetyką, a dotyczą fundamentalnych dla niej problemów: bezpieczeństwa i techniki. W rozpatrywanej tematyce stanowią całość. Każdy, chociażby najmniejszy, brak czy też niedostatek integracji przesądza o rezultacie naukowych dociekań. Deprecjonuje ich utylitarne znaczenie i pozbawia funkcji aplikacyjnych, czyli możliwości zastosowania w praktyce.

Wzajemne implikacje relacji bezpieczeństwa i techniki mogą uchodzić za "signum temporis" naszych czasów.