Analiza, synteza i modelowanie rozpływu prądu w torach wielkoprądowych i zestykach

  • Aňadir opinión:
  • 3093
  • Fabricante : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Łukasz Kolimas
  • szt.
  • Precio neto: 27.62 zł 29.00 zł
Analiza, synteza i modelowanie rozpływu prądu w torach wielkoprądowych i zestykach

rok wydania: 2015
liczba stron: 118
ISBN: 978-83-7814-389-5
oprawa: miękka

Opis
W pracy omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące tematyki obciążalności torów prądowych, zestyków i aparatów elektrycznych, ich doboru oraz rozwiązań konstrukcyjnych. Podano podstawową terminologię, definicje i zależności. Przedstawiono zachodzące zjawiska fizyczne oraz ich wpływ na budowę torów prądowych, układów wielopaskowych i zestyków.

Spis treści
Przedmowa / 7
Wykaz ważniejszych oznaczeń / 8 
 

1.   Wprowadzenie / 9
1.1. Problematyka rozprawy / 9
1.2. Cel i zakres rozprawy / 11
1.3. Stan dotychczasowych osiągnięć / 12

2.  Zjawiska fizyczne związane z przepływem prądu elektrycznego przez tory wielkoprądowe i zestyki / 17
2.1. Wstęp / 17
2.2. Bilans cieplny / 21
2.3. Naturalne drogi oddawania ciepła / 24
2.4. Analiza rozpływu prądu elektrycznego w torach wielkoprądowych i zestykach / 30
2.5. Analiza rozpływu prądu elektrycznego w torach wielkoprądowych różnych kształtów / 41
2.6. Wnioski / 47

3.   Parametryzacja torów prądowych i zestyków / 49
3.1. Wstęp / 49
3.2.  Analiza teoretyczna wpływu kształtu styków na rezystancję przejścia i rozpływu temperatury / 55
3.3. Badania wpływu siły docisku na rezystancję przejścia i wartość prądu sczepienia / 62
3.4. Wnioski / 78

4. Badanie obciążalności torów prądowych i zestyków / 80
4.1. Wstęp / 80
4.2. Nagrzewanie się toru wielkoprądowego z zestykiem / 80
4.3. Wnioski / 97

5. Synteza układu stykowego i toru wielkoprądowego / 98
5.1. Wstęp / 98
5.2. Przebieg procesu projektowania i wyboru układu stykowego wielkoprądowego / 102
5.3. Kompleksowa realizacja modelowania wielkoprądowych układów stykowych / 105
5.4. Wnioski / 111

6.   Podsumowanie / 112
Bibliografia / 114