Architektura Warszawy II Rzeczpospolitej. Warszawska szkoła architektury na tle przemian kulturowych okresu międzywojennego

  • Aňadir opinión:
  • 4017
  • Fabricante : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Anna Dybczyńska-Bułyszko
  • szt.
  • Precio neto: 94.29 zł 99.00 zł

Architektura Warszawy II Rzeczpospolitej. Warszawska szkoła architektury na tle przemian kulturowych okresu międzywojennego

rok wydania: 2018, wydanie drugie
ilość stron: 280 + 36
ISBN: 978-83-7814-764-0
oprawa: miękka

Opis

Autorka zajmuje się architekturą Warszawy lat międzywojennych, ale ukazuje ją w bardzo szerokim kontekście antropologicznym - estetycznym, kulturowym, społecznym, technicznym, filozoficznym, ekonomicznym... Dzięki temu każdy może w tej książce znaleźć coś inspirującego - docenić piękno prezentowanych obiektów, zrozumieć ich funkcjonalność, poznać historię Warszawy, odnaleźć związek ze współczesnością, a przede wszystkim nauczyć się „czytać architekturę”.

Spis treści

Przedmowa / 7
Wstęp / 9

Mit a rzeczywistość / 15

Wysublimowanie idei narodowej w czasie zaborów / 15
Wyzwolenie - wielkie otwarcie / 18
Mit motorem działań / 19
Styl dworkowy / 21
Miasto-ogród / 23
Małomiasteczkowość / 24
Rzeczywistość XlX-wiecznego miasta / 33
Fatum pierzei / 35
Akademizm / 48
Zasada harmonii / 52

„Mieszkanie i Miasto" / 55

Społeczny rodowód Rady Miejskiej / 55
Finanse a infrastruktura / 56
Walka o wpływy / 59
Planowanie miejskie / 60
Charakter miasta „środka" / 67
Kooperatywy / 68
Przestrzeń mieszkalna Romana Felińskiego / 70
Elitaryzm wzorców / 78

„Szkoła warszawska" / 81

Modernizowanie akademizmu / 81
Neopozytywizm warszawski a neoromantyzm krakowski / 89
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej / 100
Siła przyciągania / 103
„Szara cegła" / 104
Indywidualizm i zaangażowanie / 126

„Nowa sztuka" / 145

Od futuryzmu do produktywizmu / 145
Zderzenie z rzeczywistością / 154
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa / 158
Rozumowanie a odczuwanie / 163
Maksymalizm ideowy / 168
Praktyka współpracy / 170
„Warszawa Funkcjonalna" / 173

Zdynamizowanie przestrzeni / 179

Architektura luksusowa / 179
Dynamika / 184
Narracja / 189
Parter / 193

Miasto a władza / 199

Kamienica / 199
Wieżowiec / 205
Kompozycja czy komunikacja / 213
Sojusz urbanistów z władzą / 217
Oblicza monumentalizmu / 222
Standaryzacja / 231

Architektura nowego humanizmu / 233

Czas natury / 233
Potrzeba autentyzmu / 237
Przenikanie się światów i kultur / 240
Nowy kod znaczeniowy / 244
Metajęzyk w poezji i architekturze / 251
Względność czasu i kultur / 256

Podsumowanie / 259

Pluralizm / 259
Naturalizm / 261
Indywidualna synteza / 267
Architektura w czasie zagrożenia / 271
Forma otwarta - manifest wolności / 275
Kulturalizm / 278

Zakończenie / 283
Przypisy bibliograficzne / 285
Spis i źródła ilustracji / 291
Bibliografia / 301
Streszczenie (Summary) / 305