Biologia molekularna. Ćwiczenia laboratoryjne

  • Aňadir opinión:
  • 2862
  • Fabricante : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: J. Kur, S. Milewski, M. Olszewski, R. Piątek, B. Zalewska-Piątek Beata
  • szt.
  • Precio neto: 9.52 zł 10.00 zł
Biologia molekularna. Ćwiczenia laboratoryjne

rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-7348-275-3

Opis

Biologia molekularna. Ćwiczenia laboratoryjne 1. Otrzymywanie DNA plazmowego i genomowego 2. Izolacja RNA 3. Enzymy restrykcyjne 4. Elektroforeza agarozowa kwasów nukleinowych 5. Metody chromograficzne w oczyszczaniu białek 6. Elektroforeza białek w żelu poliakrylamidowym 7. Immunoidentyfikacja białek metodą Western Blotting 8. Mutageneza ukierunkowana 9. Hamowanie biosyntezu białka w Escherichia coli 10. Transport przez błony biologiczne