Laboratorium mechaniki płynów

  • Aňadir opinión:
  • 4890
  • Fabricante : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: red. Lech Knap
  • unidades
  • Precio neto: 21.90 zł 23.00 zł

Laboratorium mechaniki płynów

rok wydania: 2022, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-8156-303-1
ilość stron: 60
format: B5
oprawa: miękka

Spis treści

Spis oznaczeń / 7

1. BADANIE ROZKŁADU PRĘDKOŚCI POWIETRZA W PRZEWODZIE O PRZEKROJU ZAMKNIĘTYM (Piotr Tarnawski) / 9
1.1. Wstęp / 9
1.2. Opis zjawisk fizycznych / 9
1.2.1. Rurki spiętrzające / 9
1.2.2. Zwężki / 10
1.2.3. Anemometry / 11
1.3. Opis stanowiska badawczego / 12
1.4. Metoda i przebieg pomiarów / 12
1.5. Opracowanie wyników pomiarów / 13
1.6. Zagadnienia dotyczące tematu ćwiczenia / 14
Literatura / 14

2. WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU CZOŁOWEGO BRYŁ W POWIETRZU (Piotr Tarnawski) / 15
2.1. Wstęp / 15
2.2. Opis zjawisk fizycznych / 15
2.3. Opis stanowiska badawczego / 18
2.4. Metoda i przebieg pomiarów / 19
2.5. Opracowanie wyników pomiarów / 19
2.6. Zagadnienia dotyczące tematu ćwiczenia / 20
Literatura / 20

3. KAWITACJA W PRZEWĘŻENIU RUROCIĄGU (Sebastian Bąk) / 21
3.1. Wstęp / 21
3.2. Budowa i działanie stanowiska badawczego / 26
3.3. Metoda pomiarów / 27
3.4. Opracowanie wyników pomiarów / 28
3.5. Zagadnienia dotyczące tematu ćwiczenia / 28
Literatura / 28

4. WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT MIEJSCOWYCH ORAZ LINII CIŚNIEŃ W RUROCIĄGU (Jarosław Kuśmierczyk) / 30
4.1. Wstęp / 30
4.2. Budowa i działanie stanowiska badawczego / 36
4.3. Metoda pomiarów / 37
4.4. Opracowanie wyników pomiarów / 37
4.5. Zagadnienia dotyczące tematu ćwiczenia / 38
Literatura / 38

5. POMIAR REAKCJI STRUMIENIA CIECZY (Lech Knap) / 39
5.1. Wstęp / 39
5.2. Opis zjawisk fizycznych / 39
5.3. Opis stanowiska badawczego / 42
5.4. Metoda i przebieg pomiarów / 43
5.5. Opracowanie wyników pomiarów / 44
5.6. Zagadnienia dotyczące tematu ćwiczenia / 45
Literatura / 46

6. BADANIE ZMIAN LEPKOŚCI CIECZY W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY (Michał Makowski) / 47
6.1. Wstęp / 47
6.2. Cel badań / 52
6.3. Budowa i działanie stanowiska badawczego / 52
6.4. Metoda pomiarów / 55
6.5. Opracowanie wyników pomiarów / 56
6.6. Zagadnienia dotyczące tematu ćwiczenia / 59
Literatura / 5