Laboratorium urządzeń automatyki i mechatroniki

  • Aňadir opinión:
  • 2859
  • Fabricante : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Piotr Niklas, Grzegorz Redlarski
  • szt.
  • Precio neto: 33.33 zł 35.00 zł
Laboratorium urządzeń automatyki i mechatroniki

rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-7348-430-6

Opis

Kształcenie inżynierów automatyków lub inżynierów zajmujących się pokrewnymi dziedzinami naukowymi, takimi jak elektronika, elektrotechnika, mechanika, energetyka czy techniki komputerowe wymaga odpowiednio przygotowanej kadry dydaktycznej oraz nowoczesnego, zaawansowanego technologicznie zaplecza sprzętowego. Możliwość praktycznego zapoznania się z działaniem systemów rozproszonych oraz innych, przedstawionych w skrypcie rozwiązań stanowi podstawę znalezienia w przyszłości ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy. Stąd też proponowaną ofertę dydaktyczną można traktować jako narzędzie pozwalające na ugruntowanie wiedzy teoretycznej zdobytej podczas zajęć audytoryjnych i laboratoriów komputerowych, w czasie studiów na specjalności Robotyka i Systemy Mechatroniki.

Struktura każdego z przedstawionych ćwiczeń laboratoryjnych składa się z kilku części. W pierwszej z nich są przedstawiane podstawy teoretyczne związanie z budową i działaniem poszczególnych elementów i układów stanowiska laboratoryjnego. Następnie określony jest cel każdego z ćwiczeń oraz zakres czynności, które należy wykonać w czasie zajęć. Jednakże ostateczna decyzja o zakresie treści, jakie należy uznać za najważniejsze, leży zawsze w gestii prowadzącego. Kolejna część instrukcji zawiera zestaw wskazówek, które mogą okazać się pomocne podczas przygotowywania sprawozdania oraz zestaw zagadnień umożliwiających sprawdzenie przygotowania słuchaczy do zajęć laboratoryjnych. Na końcu instrukcji każdego ćwiczenia laboratoryjnego podano zestaw literatury, którą można się posługiwać podczas przygotowywania do zajęć. Literatura ta stanowi także pełną dokumentację, na podstawie której została opracowana i przedstawiona w skrypcie instrukcja dotycząca danego ćwiczenia laboratoryjnego.

Spis treści

Wstęp / 5
Ćwiczenie 1
Przekaźniki czasowe w układach automatyki i mechatroniki / 7
Ćwiczenie 2
Serwomechanizmy prądu przemiennego / 15
Ćwiczenie 3
Parametry i charakterystyki silników skokowych / 23
Ćwiczenie 4
Testowanie hybrydowego silnika skokowego / 35
Ćwiczenie 5
Silniki skokowe w układach regulacji automatycznej / 46
Ćwiczenie 6
Elementy konstrukcyjne hydrauliki w układach regulacji automatycznej / 61
Ćwiczenie 7
Elementy konstrukcyjne pneumatyki w układach regulacji automatycznej / 77
Ćwiczenie 8
Elektropneumatyka w układach regulacji automatycznej / 84
Ćwiczenie 9
Sterowanie sekwencyjne w pneumatycznych systemach automatyki / 100
Ćwiczenie 10
Testowanie systemów automatycznych pneumatyki – prasa pneumatyczna / 111
Ćwiczenie 11
Regulator dwupołożeniowy ze strefą nieczułości / 118
Ćwiczenie 12
Regulator trójpołożeniowy – układ do prób wytrzymałościowych opon samochodowych / 126
Ćwiczenie 13
Systemy pozycjonowania pneumatycznego / 133
Ćwiczenie 14
Środowisko programowania sterownika stanowiska pozycjonowania pneumatycznego / 139
Ćwiczenie 15
Programowanie sekwencji ruchów na stanowisku pozycjonowania pneumatycznego / 147
Ćwiczenie 16
Praca z panelem kontrolnym na stanowisku pozycjonowania pneumatycznego / 158
Ćwiczenie 17
Kontrola i sterowanie procesami z poziomu komputera przemysłowego / 165
Ćwiczenie 18
Komputerowy symulator procesu łączenia synchronicznych obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej / 179
Ćwiczenie 19
Filtry cyfrowe w systemach automatyki i sterowania / 192
Ćwiczenie 20
Media transmisyjne w systemach rozproszonych automatyki / 200
Ćwiczenie 21
Urządzenia sieciowe w systemach rozproszonych automatyki / 206