Metody badania wybranych właściwości mechanicznych materiałów metalowych i ich złączy spawanych

  • Aňadir opinión:
  • 4901
  • Fabricante : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  • Autor: Grzegorz Golański, Agata Merda, Paweł Wieczorek, Klaudia Klimaszewska
  • unidades
  • Precio neto: 65.71 zł 69.00 zł

Metody badania wybranych właściwości mechanicznych materiałów metalowych i ich złączy spawanych

rok wydania: 2021, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-7193-774-3
ilość stron: 177
oprawa: twarda

Spis treści

WPROWADZENIE

1. POMIAR TWARDOŚCI
1.1. Metody statyczne pomiaru twardości
1.1.1. Sposób Brinella
1.1.2. Sposób Rockwella
1.1.3. Sposób Vickersa
1.1.4. Sposób Knoopa
1.2. Pomiar mikrotwardości sposobem Vickersa
1.3. Metody dynamiczne pomiaru twardości
1.3.1. Zasada pomiaru twardości sposobem Poldi
1.3.2. Zasada pomiaru twardości sposobem Leeba
1.4. Porównanie metod pomiarów twardości
1.5. Badanie twardości złączy spawanych łukowo
1.5.1. Badanie twardości – rzędy odcisków R
1.5.2. Badanie twardości – pojedyncze odciski E
1.6. Badanie mikrotwardości złączy spawanych łukowo
1.6.1. Badanie mikrotwardości – rzędy odcisków R
1.6.2. Badanie mikrotwardości – pojedyncze odciski E

2. STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI I STOPÓW
2.1. Wyznaczenie wydłużenia procentowego po zerwaniu na podstawie podziału początkowej długości pomiarowej
2.2. Obliczenie wydłużenia plastycznego procentowego bez występowania szyjki, dla wyrobów długich, takich jak: pręty, druty, kształtowniki
2.3. Wyznaczanie wykładnika umocnienia przy rozciąganiu
2.4. Próba rozciągania w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu (próba )
2.5. Statyczna próba rozciągania złączy spawanych
2.5.1. Próba rozciągania próbek poprzecznych złączy doczołowych
2.5.2. Próba rozciągania próbek wzdłużnych ze spoin złączy spawanych

3. STATYCZNA PRÓBA ŚCISKANIA METALI

4. PRÓBA UDARNOŚCI SPOSOBEM CHARPY’EGO
4.1. Próba udarności w temperaturze pokojowej
4.2. Próba udarności metali w podwyższonej temperaturze
4.3. Próba udarności metali w obniżonej temperaturze
4.4. Próba udarności złączy spawanych

5. PRÓBA ZGINANIA DOCZOŁOWYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH LUB ZGRZEWANYCH

6. WYBRANE PRÓBY TECHNOLOGICZNE
6.1. Próba tłoczności metodą Erichsena
6.2. Próba dwukierunkowego przeginania drutu
6.3. Próba spłaszczania rur
6.4. Próba roztłaczania rur
6.5. Próba zginania
6.6. Próba roztłaczania pierścienia rury

ZAŁĄCZNIKI

SPIS LITERATURY
WYKAZ NORM