Nanometryczny węglan wapnia. Modelowanie procesu wytrącania

  • Aňadir opinión:
  • 2651
  • Fabricante : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Paweł Gierycz
  • szt.
  • Precio neto: 20.00 zł 23.00 zł 21.00 zł
Redukcja trójfazowa nanometrycznego węglanu wapnia.
rok: 2013, stron: 94, ISBN: 978-83-7814-061-0

Monografia dotyczy sposobu i wyników modelowania wytrącania (redukcja trójfazowa) nanometrycznego węglanu wapnia w relacji do wyników doświadczalnych na tle uogólnionego opisu metod modelowania procesów wytrącania i krystalizacji przy użyciu metod CFD i bilansu populacji. W opracowaniu opisano metody modelowania procesów wytrącania CaCO3 w podstawowych typach reaktorów: reaktorach okresowych i rurowych, kolumnach barbotażowych oraz reaktorach z obrotowymi dyskami.
 
Monografia może być wykorzystywana przez wszystkie uczelnie (uniwersytety, politechniki, szkoły wyższe) prowadzące wydziały chemii oraz inżynierii chemicznej, procesowej i materiałowej.

Spis treści

Wykaz używanych symboli ...7
1. Wprowadzenie ...13
2. Modelowanie i symulacja ...21
2.1. Równania zachowania masy, energii i pędu – obliczeniowa dynamika płynów (CFD) ...22
2.2. Reaktor okresowy (batch)...28
2.3. Reaktor rurowy ...34
2.4. Reaktor w postaci kolumny barbotażowej ...42
2.5. Reaktor z obrotowymi dyskami ...47
3. Proces krystalizacji węglanu wapnia ...53
3.1. Wyniki badań doświadczalnych ...53
3.2. Wyniki modelowania procesu krystalizacji ...57
4. Proces krystalizacji nanometrycznego węglanu wapnia ...61
4.1. Właściwości materiałów nanostrukturalnych ...62
4.2. Wyniki badańdoświadczalnych – reaktor z obrotowymi dyskami ...64
4.3. Wyniki modelowania procesu krystalizacji ...75
5. Podsumowanie ...84
Bibliografia ...87