Nowoczesne urządzenia i systemy klimatyzacyjne cz.1 Agregaty wody ziębniczej jako pośrednie źródło chłodu w systemie klimatyzacyjnym

  • Aňadir opinión:
  • 2794
  • Fabricante : Grupa Medium
  • Autor: Bartłomiej Adamski
  • szt.
  • Precio neto: 23.15 zł 34.00 zł 25.00 zł

Poradnik wydany pod patronatem miesięcznika „Rynek Instalacyjny”

W najnowszej książce wydanej pod patronatem Rynku Instalacyjnego opisano m.in. zasady doboru agregatów chłodniczych, wiele miejsca poświęcając efektywności działania poszczególnych konstrukcji w systemach klimatyzacji komfortu.

To pierwsza z serii książek w Bibliotece Rynku Instalacyjnego na temat nowoczesnych rozwiązań urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Sprężarkowe urządzenia chłodnicze, do których należą agregaty wody ziębniczej i agregaty skraplające, to najczęściej wykorzystywane źródła chłodu w systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Przy ich wykorzystaniu uzyskiwane są żądane parametry wody ziębniczej lub czynnika chłodniczego.


Spis treści
1. Zasada działania agregatów wody ziębniczej / 3
2. Klasyfikacja agregatów wody ziębniczej z uwagi na konstrukcję / 5
3. Budowa przykładowych sprężarkowych agregatów chłodniczych / 6
4. Opis techniczny standardowych agregatów chłodniczych    10
5. Wyposażenie opcjonalne / 16
6. Opis wybranego wyposażenia opcjonalnego dla sprężarkowych agregatów chłodniczych / 18
7. Podstawowe dane techniczne charakteryzujące agregaty chłodnicze / 27
8. Zastosowanie glikoli i zabrudzenie powierzchni wymienników / 35
9. Nastawy urządzeń zabezpieczających i sterujących oraz zakres pracy wymiennika / 37
10. Wymiary i lokalizacja urządzeń / 7
11. Konfiguracja urządzenia / 38
12. Odbiorniki energii elektrycznej w agregacie chłodniczym / 39
13. Dobór agregatów chłodniczych / 50
14. Free cooling / 55
15. Agregaty chłodnicze – efektywna współpraca z systemem klimatyzacyjnym / 85
16. Agregaty chłodnicze małej wydajności – dopasowanie do systemów klimatyzacji komfortu / 86
17. Agregaty chłodnicze średniej i dużej wydajności – dopasowanie do systemów klimatyzacji komfortu / 91
18. Wartość wskaźnika ESEER a realne koszty eksploatacji – studium przypadku / 104
19. Wiarygodność ESEER jako wskaźnika kosztów eksploatacji agregatów chłodniczych / 114
20. Źródła chłodu w systemach klimatyzacyjnych pracujących ze zmiennym przepływem powietrza VAV / 125
21.Porównanie agregatów wody ziębniczej chłodzonych powietrzem i cieczą pod kątem energetycznym / 133
22.Aktualne trendy i rozwój agregatów chłodniczych w dobie certyfikacji energetycznej budynków / 139