Ochrona odgromowa według nowych Polskich Norm

  • Aňadir opinión:
  • 3942
  • Fabricante : Wiedza i Praktyka
  • Autor: Krzysztof Wincencik
  • szt.
  • Precio neto: 113.33 zł 119.00 zł

Ochrona odgromowa według nowych Polskich Norm

rok wydania: 2020
ilość stron: 235
ISBN: 978-83-269-7868-5
format: 19,3x18,8 cm
oprawa: miękka

Opis

Książka omawia projektowanie i sprawdzanie instalacji odgromowych wykonywane według drugiej edycji serii Polskich Norm PN-EN 62305.

Podaje wskazówki, jak przeprowadzać kontrolę instalacji odgromowej. Wskazuje także na często popełniane błędy w projektowaniu i wykonywaniu instalacji LPS. Opisuje zasady doboru i montażu ograniczników przepięć (SPD) według Normy PN-HD 60364-5-534:2016-04.

Książka zawiera przewodnik pokazujący zasady projektowania urządzeń piorunochronnych (LPS), a w kolejnych rozdziałach przedstawione są porównania starych i nowych wersji arkuszy 2, 3 i 4 Normy PN-EN 62305 „Ochrona odgromowa”, a także prezentacja mówiącej o doborze i montażu ograniczników przepięć (SPD) Normy PN-HD 60364-5-534:2016-04.

Od czerwca 2018 r. druga edycja serii Polskich Norm PN-EN 62305 jest już w całości dostępna po polsku. Zakres zmian, które wprowadzono między pierwszą edycją a obecną jest różny w poszczególnych arkuszach. Na te zmiany zwrócono szczególną uwagę w tej publikacji.W książce znajduje się także omówienie uchybień spotykanych w ochronie odgromowej obiektów oraz opis zasad kontroli okresowej urządzeń piorunochronnych według PN-EN 62305-3:2011.

Z książki dowiesz się:

- jakie są zasady projektowania ochrony odgromowej,
- co zmieniły w projektowaniu, wykonywaniu i sprawdzaniu LPS nowe wydania Normy PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa",
- na czym polegają wymagania Norm dotyczące sprawdzania ochrony odgromowej
- jak uniknąć błędów projektując lub montując urządzenie LPS.

Spis treści

Od redaktora

Stan normalizacji dotyczącej ochrony odgromowej

Projektowanie urządzeń piorunochronnych

Zewnętrzne urządzenie piorunochronne

Elementy LPS – zwody

Metoda toczącej się kuli

Rozmieszczanie zwodów z zastosowaniem metody kąta ochronnego

Rozmieszczanie zwodów z zastosowaniem metody oczkowej

Zmiany w zakresie analizy ryzyka wprowadzone w PN-EN 62305–2:2012

Terminy i definicje

Objaśnienia terminów stosowanych w Normie

Zasady zarządzania ryzykiem

Zasady szacowania komponentów ryzyka

Wskazówki Normy PN-EN 62305–3:2011

Przywołania normatywne w PN-EN 62305–3:2011

Terminy i definicje

Urządzenie piorunochronne (LPS)

Zewnętrzne urządzenie piorunochronne

Wewnętrzne urządzenie piorunochronne

Konserwacja i sprawdzanie LPS

Środki ochrony przed porażeniem istot żywych napięciami dotykowymi i krokowymi

Załączniki do normy

Zmiany w załączniku D Normy PN-EN 62305–3:2011

Przeniesienie zapisów o klasie ochrony odgromowej

Nowy punkt: sprawdzanie i konserwacja

Zmiany w załączniku E normy PN-EN 62305–3:2011

Projektowanie LPS

Zewnętrzne urządzenie piorunochronne

Nowe zapisy o ochronie instalacji antenowych

Przewody odprowadzające

Układ uziomów

Elementy stosowane do budowy LPS

Informacje dotyczące konserwacji i przeglądów LPS

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym według PN-EN 62305–4:2011

Najważniejsze zmiany w stosunku do edycji z 2006 roku

Punkt 2.: Przywołania normatywne

Punkt 3.: Terminy i definicje

Punkt 4.: projektowanie i instalowanie SPM

Punkt 5.: Uziemienia i połączenia wyrównawcze

Punkt 6.: Ekranowanie magnetyczne i trasownie linii

Punkt 7.: Skoordynowany układ SPD

Punkt 8.: Separujące interfejsy

Punkt 9.: Zarządzanie SPM

Zmiany wprowadzone w załącznikach A i B do normy PN-EN 62305–4:2011

Załącznik A dotyczący podstaw oceny środowiska elektromagnetycznego w strefowej koncepcji ochrony (LPZ)

Załącznik B dotyczący wdrożenia SPM (środków ochrony wewnętrznych systemów

przed skutkami LEMP) w istniejącym obiekcie

Dobór i montaż skoordynowanego układu SPD zgodnie z załącznikiem C do PN-EN 62305–4:2011

Dobór SPD z uwagi na napięciowy poziom ochrony

Dobór SPD z uwagi na jego usytuowanie i prąd wyładowczy

Zasady instalowania skoordynowanego układu SPD

Przykłady szacowania wartości spodziewanych przepięć indukowanych

Ochrona przepięciowa w instalacjach elektrycznych nn – nowa edycja Normy PN-HD 60364–5–534

Wybór miejsca montażu oraz typ SPD

Układy połączeń SPD

Wybór ograniczników przepięć

Zabezpieczenie przetężeniowe ograniczników przepięć

Przyłączanie SPD do instalacji – długość i przekrój przewodów łączeniowych

Skuteczna odległość ochronna zapewniana przez SPD

Kontrola okresowa urządzeń piorunochronnych w normie PN-EN 62305–3:2011

Pomiar rezystancji metodą trójpunktową

Sprawdzenia ciągłości galwanicznej

Kwalifikacje personelu

Unikanie błędów w projektowaniu i wykonawstwie urządzeń piorunochronnych

Zasady tworzenia skutecznego systemu ochrony

Brak oparcia się na obowiązujących normach

Ochrona urządzeń umieszczonych na dachach budynków

Odstępy separujące

Błędy montażowe wynikające z braku wiedzy oraz nieprzestrzegania instrukcji montażowych

Brak kontroli i konserwacji instalacji piorunochronnej