Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych - Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż i eksploatacja ebook PDF

  • Aňadir opinión:
  • 4306
  • Fabricante : Grupa Medium
  • szt.
  • Precio neto: 36.59 zł 45.00 zł

 Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych - Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż i eksploatacja ebook PDF

 

 

praca zbiorowa
redakcja merytoryczna: Julian Wiatr, „elektro.info”, Waldemar Joniec, „Rynek Instalacyjny”

rok wydania: 2014

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 7,5 MB
ilość stron: 128Spis treści

Waldemar Wnęk
STEROWANIE URZĄDZENIAMI GAŚNICZYMI W SERWEROWNIACH / 5

Waldemar Jaskółowski, Julian Wiatr
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM / 14

Jarosław Wiater
ZAGROŻENIA POŻAROWE POWODOWANE PRZEZ DOZIEMNE WYŁADOWANIA PIORUNOWE I ICH NEUTRALIZACJA / 20

Ryszard Zacirka, Janusz Konieczny
STOSOWANIE WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ / 27

Edward Skiepko
WYMAGANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA TRAS PRZEWODOWYCH INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH / 34

Julian Wiatr, Waldemar Jaskółowski
OCHRONA POŻAROWA KANAŁÓW I TUNELI KABLOWYCH / 41

Julian Wiatr
ZAGROŻENIE POŻAROWE ORAZ PORAŻENIOWE POCHODZĄCE OD OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ (SPD) / 70

Julian Wiatr, Marcin Orzechowski
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI POMIESZCZEŃ BATERYJNYCH ZASILACZY UPS / 82

Dariusz Zgorzalski
PRAWNE WYMAGANIA DLA SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ PPOŻ. – PRAKTYKA STOSOWANIA DOKUMENTOW W BUDOWNICTWIE / 92

Grzegorz Kubicki
OCHRONA DRÓG EWAKUACJI – PRZYPADKI RZECZYWISTYCH BUDYNKÓW / 106

Agnieszka Malesińska
STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE – GASZENIE MGŁĄ WODNĄ / 114

Przemysław Kubica
STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE GAZOWE, ZASADY DOBORU GAZU GAŚNICZEGO / 120