Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 497/2019 Odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych

  • Aňadir opinión:
  • 3887
  • Fabricante : Instytut Techniki Budowlanej
  • szt.
  • Precio neto: 43.81 zł 46.00 zł

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 497/2019 Odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych

rok wydania: 2019
ilość stron: 62
numer w serii: 497/2019
ISBN: 978-83-249-8546-3
oprawa: miękka

Opis

W poradniku przedstawiono jak można samodzielnie odebrać mieszkanie lub lokal użytkowy – nowo wybudowany lub po remoncie.

Praca adresowana jest do osób o różnym stopniu wiedzy technicznej. W poradniku w przystępny sposób opisano metody i kryteria oceny jakości tynków, podkładów podłogowych, ścian działowych, okładzin ściennych i podłogowych, parapetów, sufitów podwieszanych, okien i drzwi. Opracowanie zawiera opis podstawowych narzędzi kontrolno-pomiarowych, które należy stosować podczas odbiorów. Przedstawiono również podstawowe metody sprawdzenia instalacji występujących w mieszkaniach i lokalach użytkowych. Szczególną uwagę poświęcono kontroli powierzchni mieszkań i lokali użytkowych. Poradnik opracowano na podstawie aktualnych norm, współczesnej wiedzy technicznej oraz wieloletniego doświadczenia eksperckiego Autorów.

Poradnik może być przydatnym źródłem wiedzy dla doświadczonych inżynierów i techników budowlanych oraz przyszłej kadry inżynieryjno-technicznej: studentów wydziałów budownictwa i architektury, uczniów techników budowlano-architektonicznych.

 

Spis treści
Streszczenie / 5
Summary / 5
1. Wprowadzenie / 7
1.1. Wstęp / 7
1.2. Przedmiot i zakres opracowania / 9
1.3. Terminy i definicje / 9
2. Tynki wewnętrzne / 13
2.1. Dopuszczalne odchyłki wykonania tynku / 13
2.2. Wymagania ogólne / 15
2.3. Sprawdzanie jakości wykonania tynku / 16
3. Podkłady podłogowe / 20
3.1. Informacje ogólne / 20
3.2. Wymagania / 21
3.3. Sprawdzanie jakości wykonania podkładów podłogowych / 22
4. Okładziny ścienne oraz posadzki ceramiczne, gresowe i kamienne / 23
4.1. Wymagania ogólne / 23
4.2. Wymagania szczegółowe / 25
5. Powłoki malarskie / 28
5.1. Wymagania ogólne / 28
5.2. Wymagania szczegółowe / 30
6. Stolarka budowlana / 32
6.1. Wymagania ogólne / 32
6.2. Wymagania szczegółowe / 34
6.3. Podokienniki wewnętrzne / 38
7. Lekkie ściany działowe / 39
7.1. Wymagania ogólne / 39
7.2. Wymagania szczegółowe / 41
8. Sufity podwieszane / 43
8.1. Wymagania ogólne / 43
8.2. Wymagania szczegółowe / 45
8.3. Najczęściej spotykane wady sufitów podwieszanych / 45
9. Instalacje / 46
Bibliografia / 50
Przepisy prawne / 50
Normy / 50
Literatura / 52
Załącznik. Podstawowe zalecenia dotyczące obliczania powierzchni lokali / 54