Plan BIOZ. Bezpieczeństwo pracy na budowie - poradnik praktyczny - 2020 r.

  • Aňadir opinión:
  • 2994
  • Fabricante : Polcen
  • Autor: Grażyna Świderska
  • szt.
  • Precio neto: 92.38 zł 97.00 zł

Plan BIOZ. Bezpieczeństwo pracy na budowie - poradnik praktyczny - 2020 r.

rok wydania: 2020, wydanie czwarte
ISBN: 978-83-64795-56-5
ilość stron: 332
format: B5
oprawa: miękka

Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2020 r.

Opis

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 4. zaktualizowane wydanie poradnika nt. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – „Plan BIOZ. Bezpieczeństwo pracy na budowie”.

Publikację opracowała mgr inż. Grażyna Świderska – emerytowany główny specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy, wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane, autorka wielu książek i artykułów w tym zakresie.

Poradnik ten jest przeznaczony dla:

· wszystkich uczestników procesu budowlanego,

· osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

· inwestorów podejmujących decyzje o budowie.

Poradnik umożliwia projektantom prawidłowe sporządzenie informacji dotyczącej BIOZ, zaś kierownikom budowy opracowanie niezbędnego planu BIOZ w celu zapewnienia wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy dla swojego przedsięwzięcia, realizowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

W wydaniu 4. tego poradnika uwzględniono wszystkie najnowsze zmiany przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dostosowano książkę do zmieniającego się stanu prawnego. Rozszerzono również rozdział 6 o nowe pytania egzaminacyjne, których jest teraz aż 125. W poradniku wymienione są też wszystkie rodzaje prac, robót budowlanych, które uznane są w polskim prawie za niebezpieczne.

W poradniku znajduje się również przykładowy plan BIOZ, który może służyć jako wzór do opracowania planu dla konkretnej budowy, oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Książka zawiera również wykaz aktualnych aktów prawnych, wykaz załączników oraz słownik pojęć używanych w budownictwie.

 

Spis treści w załączniku poniżej