Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej + CD wyd. XII, 06/2021

  • Aňadir opinión:
  • 2463
  • Fabricante : Tarbonus
  • Autor: Krzysztof T. Kociołek
  • szt.
  • Precio neto: 90.00 zł 94.50 zł

Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej, wydanie XII

 

Do książki dołączona jest płyta, zawierająca akty prawne i inne zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Stan prawny płyty: 14 czerwca 2021 r.

Niniejszy poradnik stanowi pomoc dla osób pełniących obowiązki inspektorów ochrony przeciwpożarowej przybliżając szeroką tematykę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej.

Autor w sposób kompleksowy opisuje m.in. przeciwpożarowe wymagania budowlane, gaśnice i środki gaśnicze oraz urządzenia i instalacje przeciwpożarowe.

Autor: st. bryg. mgr inż. poż. Krzysztof T. Kociołek

wydanie XII,  stan prawny: czerwiec 2021 r.
ISBN: 978-83-65874-00-9
ilość stron: 206
format: B5
oprawa: miękka

 

Spis treści
Wstęp / 5

1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce / 6
2. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej / 10

3. Podstawowe pojęcia dotyczące teorii spalania oraz pożarów / 23
3.1. Czym jest pożar / 23
3.2. Podział pożarów / 28
3.3. Przyczyny pożarów / 30
3.4. Gęstość obciążenia ogniowego / 31

4. Przeciwpożarowe wymagania budowlane / 33
4.1. Podstawy prawne / 33
4.2. Podziały budynków / 33
4.3. Specjalne wymagania dotyczące oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego / 34
4.4. Klasy odporności pożarowej i odporności ogniowej / 42
4.5. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe / 47
4.6. Drogi ewakuacyjne / 53
4.7. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego / 65
4.8. Drogi pożarowe / 67
4.9. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę / 70
4.10. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa / 80
4.11. Instalacje ogrzewcze / 87
4.12. Kotłownie / 88
4.13. Parkingi i garaże dla samochodów / 92
4.14. Wentylacja i klimatyzacja / 96
4.15. Instalacja gazowa / 98
4.16. Instalacja elektryczna / 105
4.17. Pozostałe wymogi dotyczące innych instalacji i urządzeń technicznych / 109
4.18. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych / 110
4.19. Uzgadnianie projektu budowlanego / 114

5. Gaśnice i środki gaśnicze / 119
5.1. Budowa gaśnic / 119
5.2. Wyposażenie obiektów w gaśnice / 124
5.3. Przeglądy konserwacyjne / 126
5.4. Środki gaśnicze / 128
5.5. Zasady użycia gaśnic / 129

6. Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe / 132
7. Wprowadzanie do obrotu i użytkowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic / 142
8. Substancje zubożające warstwę ozonową / 143
9. Zagrożenie wybuchem / 145
10. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym / 148
11. Materiały niebezpieczne / 149
12. Magazynowanie odpadów / 154
13. Poważne awarie / 155
14. Czynności kontrolno-rozpoznawcze / 165

Wybrane definicje / 172
Wykaz rysunków / 181
Wykaz tabel / 183
Wykaz najważniejszych skrótów / 184
Literatura / 185
Akty prawne / 186
Notatki / 189