Procesy spawania metali

  • Aňadir opinión:
  • 3668
  • Fabricante : Kabe
  • Autor: Bolesław Kurpisz
  • szt.
  • Precio neto: 40.00 zł 42.00 zł

Procesy spawania metali

rok wydania: 2008, wydanie pierwsze
ilość stron: 184
ISBN: 978-83-89387-60-8
format: A5
oprawa: kartonowa, kolorowa

Opis
Recenzent – mgr inż. Janusz Czuchryj
W książce przedstawiono i omówiono wszystkie stosowane współcześnie procesy spawania metali.
Książka przeznaczona jest dla osób związanych zawodowo ze spawalnictwem, a więc dla spawaczy, technologów, kontrolerów jakości, osób kierujących pracą spawaczy, a także dla osób zajmujących się ich szkoleniem.

Spis treści
1. Wstęp
2. Spajanie – definicje i podział procesów spajania oraz procesów pokrewnych spajaniu
3. Rys historyczny rozwoju procesów spajania
4. Podział procesów spajania w normie PN-EN ISO 4063
5. Podział procesów spawania
6. Podział procesów spawania według stopnia mechanizacji, ilości i usytuowania elektrod oraz głowic spawalniczych
7. Materiały dodatkowe i pomocnicze do spawania
7.1. Wprowadzenie
7.2. Pręty do spawania gazowego (311)
7.3. Druty i pręty do spawania metodą TIG (141)
7.4. Druty elektrodowe lite do spawania elektrodą metalową w osłonie gazów (131, 135)
7.5. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego (111)
7.5.1. Wprowadzenie
7.5.2. Klasyfikacja elektrod otulonych
7.5.3. Klasyfikacja elektrod otulonych w normie PN-EN ISO 2560
7.5.4. Użytkowanie elektrod otulonych
7.6. Druty proszkowe do spawania łukowego bez i w osłonie gazów (114, 136, 137)
7.6.1. Wprowadzenie
7.6.2. Klasyfikacja drutów proszkowych elektrodowych
7.6.3. Klasyfikacja drutów proszkowych w normie PN-EN ISO 17632
7.7. Topniki, druty i druty proszkowe do spawania łukiem krytym (12)
7.7.1. Wprowadzenie
7.7.2. Klasyfikacja topników
7.7.3. Druty lite i proszkowe do spawania łukiem krytym
7.8.Elektrody nietopliwe – wolframowe
7.9. Gazy spawalnicze
7.9.1. Acetylen – gaz palny
7.9.2. Tlen – gaz podtrzymujący palenie
7.9.3. Gazy osłonowe
8. Spawanie gazowe (3)
8.1. Wprowadzenie
8.2. Urządzenia do spawania gazowego
8.2.1. Stanowisko do spawania gazowego
8.2.2. Palniki
8.2.3. Reduktory ciśnienia
8.2.4. Węże do gazów
8.2.5. Urządzenia zabezpieczające
8.2.6. Techniki spawania gazowego
8.2.7. Zastosowanie spawania gazowego
9. Spawanie łukowe elektrodami otulonymi (111)
9.1. Wprowadzenie
9.2. Stanowisko do spawania
9.3. Urządzenia do spawania
9.3.1. Spawalnicze źródła energii
9.3.2. Przewody spawalnicze
9.3.3. Uchwyt do elektrod
9.4. Spawanie elektrodami celulozowymi
9.5. Spawanie grawitacyjne
10. Spawanie łukowe metodą TIG (141)
10.1. Zasada spawania
10.2. Stanowisko do spawania metodą TIG
10.3. Spawalnicze źródła energii
10.4. Uchwyty do spawania
10.5. Zmechanizowane procesy spawania metodą TIG (spawanie orbitalne)
10.6. Zastosowanie spawania metodą TIG
11. Spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów (MSG) (13)
11.1. Zasada
11.2. Stanowisko do spawania
11.3. Podajniki drutu elektrodowego
11.4. Uchwyty
11.5. Systemy chłodzenia cieczą
11.6. Źródła energii
11.7. Zastosowanie spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazów (MSG)
11.8. Spawanie drutami proszkowymi (procesy 136, 137)
11.9. Spawanie wąskoszczelinowe
11.10. Lutospawanie (97)
11.11. Spawanie elektrogazowe (73)
11.12. Procesy spawania MSG o wysokiej wydajności
11.13. Procesy spawania MSG łukiem spawalniczym o niskiej energii
12. Spawanie łukiem krytym (12)
12.1. Zasada spawania
12.2. Stanowisko i urządzenia do spawania łukiem krytym
12.3. Odmiany spawania łukiem krytym
12.4. Zastosowanie spawania łukiem krytym
13. Spawanie elektrożużlowe (72)
13.1. Zasada spawania elektrożużlowego
13.2. Odmiany spawania elektrożużlowego
13.3. Zastosowanie spawania elektrożużlowego
14. Spawanie plazmowe (15)
14.1. Zasada spawania plazmowego
14.2. Urządzenia do spawania plazmowego
14.3. Zastosowanie spawania plazmowego
15. Spawanie wiązką elektronów (51)
15.1. Zasada spawania wiązką elektronów (spawania elektronowego)
15.2. Zastosowanie spawania elektronowego
16. Spawanie wiązką promieniowania laserowego (52)
16.1. Zasada spawania wiązką promieniowania laserowego (spawania laserowego)
16.2. Zastosowanie spawania laserowego
17. Spawanie hybrydowe
18. Bibliografia