Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu (TIG)

  • Aňadir opinión:
  • 4313
  • Fabricante : Kabe
  • Autor: Bolesław Kurpisz
  • szt.
  • Precio neto: 36.19 zł 38.00 zł

Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu (TIG)

rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-65382-00-9
ilość stron: 171
format: A5
oprawa: miękka

Opis

Książka jest poświęcona spawaniu łukowemu elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu (TIG) i obejmuje wiedzę techniczną niezbędną osobom pragnącym zdobyć zawód i odpowiednie uprawnienia spawacza. Adresatami książki są uczestnicy kursów spawania metodą TIG oraz spawacze i instruktorzy spawania pragnący ugruntować posiadaną wiedzę spawalniczą.

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Zasada spawania metodą TIG
2.1. Wprowadzenie
2.2. Zasada spawania

3. Cięcie i przygotowanie brzegów do spawania
3.1. Wprowadzenie
3.2. Cięcie tlenowo-płomieniowe
3.3. Cięcie plazmowe
3.4. Cięcie laserowe
3.5. Cięcie strumieniem wody
3.6. Żłobienie elektropowietrzne
3.7. Przygotowanie brzegów do spawania

4. Pręty i druty do spawania metodą TIG stali, aluminium i jego stopów, miedzi i jej stopów
4.1. Wprowadzenie
4.2. Pręty i druty lite
4.3. Pręty i druty proszkowe

5. Gazy osłonowe do spawania metodą TIG
5.1. Wprowadzenie
5.2. Klasyfikacja gazów osłonowych

6. Elektrody nietopliwe - osłonowe

7. Urządzenia do spawania metodą TIG
7.1. Wprowadzenie
7.2. Spawalnicze źródła energii
7.3. Uchwyty do spawania
7.4. Systemy chłodzenia cieczą

8. Spawanie stali metodą TIG
8.1. Stanowisko do spawania metodą TIG
8.2. Instrukcja technologiczna spawania (WPS)
8.3. Technologia i technika spawania
8.4. Odmiany spawania metodą TIG

9. Spawanie aluminium i miedzi oraz ich stopów metodą TIG
9.1. Spawanie aluminium i jego stopów
9.2. Spawanie miedzi i jej stopów

10. Niezgodności i wady spawalnicze, ocena jakości
10.1. Niezgodności i wady spawalnicze
10.2. Ocena jakości złączy spawanych
10.3. Niezgodności spawalnicze metody TIG i przyczyny ich powstawania

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy spawaniu
11.1. Wprowadzenie
11.2. Zagrożenia występujące podczas prac spawalniczych
11.3. Ogólne wymagania w zakresie bhp wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
11.4. Wymagania wynikające z przepisów bhp, a dotyczące spawania metodą TIG
11.5. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku spawania w miejscach o szczególnym zagrożeniu
11.6. Środki ochrony indywidualnej spawacza
11.7. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

12. Szkolenie spawaczy TIG według programów Instytutu Spawalnictwa
12.1. Wprowadzenie
12.2. Programy szkolenia spawaczy TIG według wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
12.3. Egzaminowanie spawaczy TIG według wytycznych W-IS-17 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
12.3.1. Wprowadzenie
12.3.2. Dopuszczenie do egzaminu końcowego
12.3.3. Egzamin teoretyczny
12.3.4. Zasady oznaczania egzaminów spawaczy po kursach spawania
12.3.5. Zasady wykonywania złączy egzaminacyjnych
12.3.6. Złącza egzaminacyjne po kursach spawania TIG
12.4. Dokumenty absolwentów kursów spawania

13. Kwalifikowanie spawaczy TIG stali, aluminium i jego stopów oraz miedzi i jej stopów
13.1. Wprowadzenie
13.2. Oznaczenie egzaminu spawacza według ISO 9606-1, ISO 9606-2 lub ISO 9606-3
13.3. Zakresy kwalifikacji (uprawnień) wynikające ze zdanego egzaminu
13.4. Egzaminowanie i badanie
13.4.1. Nadzór
13.4.2. Kształty, wymiary i liczby złączy egzaminacyjnych
13.4.3. Warunki spawania
13.4.4. Metody badań
13.5. Wymagania dotyczące akceptacji złączy egzaminacyjnych
13.6. Egzamin poprawkowy
13.7. Okresy ważności kwalifikacji
13.7.1. Początek kwalifikacji
13.7.2. Potwierdzenie ważności
13.7.3. Przedłużenie kwalifikacji
13.8. Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza

14. Bibliografia