Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego SITP WP - 01:2020 nowe II wydanie

  • Aňadir opinión:
  • 4572
  • Fabricante : SITP
  • szt.
  • Precio neto: 66.67 zł 70.00 zł
Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego SITP WP - 01:2020

rok wydania: 2020
ilość stron: 60
ISBN: 978-83-925652-3-9
format: 21x27 cm
oprawa: miękka

PRZEDMOWA
"Wytyczne SITP WP-01:2020 OŚWIETLENIE AWARYJNE Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji" zostały opracowane zgodnie z Uchwałą nr 88/19 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa z dnia 27 czerwca 2019 roku, powołując Komitet Techniczny do opracowania Wytycznych SITP w składzie:

PRZEWODNICZĄCY:
mgr inż. Damian Cholewa, rzeczoznawca SITP

SEKRETARZ:
mgr inż. Wacław Cholewa, Rada Izby Rzeczoznawców SITP, rzeczoznawca SITP

CZŁONKOWIE:
prof. dr hab.inż. Piotr Izak, Akademia Górniczo-Hutnicza, rzeczoznawca SITP
dr inż. Marek Siara, Rada Izby Rzeczoznawców SITP, rzeczoznawca SITP
inż. Roman Kazmierczak,Rada lzby Rzeczoznawców SITP,rzeczoznawca SITP

inż. Lucjan Myrda, Rada Izby Rzeczoznawców SITP, rzeczoznawca SITP
mgr inż. Marian Skaznik, Rzeczoznawca SITP

 

Projekt "Wytycznych" przygotowany przez Komitet Techniczny podlegał ankiecie wewnętrznej SITP, a następnie był przedstawiony do opinii instytucjom i organizacjom, zajmującym się ochroną przeciwpożarową, w tym Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Szkole Głównej Służby Pożarniczej, Stowarzyszeniu Pożarników Polskich, Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego oraz Polskiemu Towarzystwu Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Niniejsze Wytyczne SITP WP-01:2020 stanowią opracowanie wiedzy technicznej, zalecane do stosowania przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, w oparciu o § 10 pkt 10 Statutu SITP.

Wytyczne mogą być wykorzystywane przez projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców budowlanych i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także właścicieli i zarządców budynków oraz producentów i wykonawców systemów oświetlenia awaryjnego.

 
Spis treści
 

SPIS TREŚCI
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE / 7
1.1. Umocowanie prawne Wytycznych / 7
1.2. Zakres stosowania Wytycznych / 9

2. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA I DEFINICJE Z ZAKRESU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO / 10
2.1. Terminologia z dziedziny oświetlenia awaryjnego wg PN-EN 1838 / 10
2.2. Symbole graficzne i skr6ty nazw urządzeń oświetlenia awaryjnego stosowanych w projektach / 17
2.3. Wybrane pojęcia z fotometrii / 18
2.4. Instalacje i systemy oświetlenia awaryjnego / 19

3. PROJEKTOWANIE INSTALACJI AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO / 20
3.1. Projektowanie i dob6r systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego / 20
3.2. Oświetlenie drogi ewakuacyjnej- wymagania / 22
3.3. Oświetlenie strefy otwartej (zapobiegające panice) / 24
3.4. Qświetlenie strefy wysokiego ryzyka / 25
3.5. Oświetlenie zapasowe / 26
3.6. Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego / 26
3.7. Znaki bezpieczeństwa i ich rozmieszczenie / 27
3.8. Zapisy i raportowanie systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego / 36
3.9. Serwis i testowanie systemów awaryjnego oświetlenia / 36
3.10. Sprzęt do awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego / 38
3.11. Zasilanie energią / 51
3.12. Przewody i kable w instalacji oświetlenia awaryjnego,awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych / 52

4. KONTROLA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO / 56
4.1. Terminy kontroli istniejqcych instalacji oswietlenia ewakuacyjnego / 56
4.2. Sprawdzanie parametr6w instalacji oswietlenia awaryjnego / 56

5. DEDYKOWANIE STEROWANE OŚWIETLENIE AWARYJNE (DSOA) AWARYJNE DYNAMICZNIE STEROWANE OŚWIETLENIE ZNAK6W EWAKUACYJNYCH NA DROGACH EWAKUACYJNYCH (ADSOZE) / 57
5.1. Rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej / 57
5.2. Integracja z innymi systemami / 57
5.3. Zasady projektowania awaryjnego dynamicznie sterowanego oświetlenia znaków ewakuacyjnch (ADSOZE) / 58
5.4. Oprawy ADSOZE i DSOA / 58
5.5. Symbole graficzne stosowane w oprawach ADSOZE / 59
5.6. Tryby pracy opraw ADSOZE / 59
5.7. Oprawy ADSOE / 59
5.8. Przewody i kable w instalacji ADSOZE / 59

6. DOPUSZCZENIA DO OBROTU I UŻYTKOWANIA WYROBÓW SŁUŻĄCYCH DO AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO / 59