Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych

  • Aňadir opinión:
  • 3011
  • Fabricante : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Ewa Zaborowska
  • szt.
  • Precio neto: 27.62 zł 29.00 zł

Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych

rok wydania: 2021, wydanie IV
ilość stron: 147
ISBN: 978-83-7348-575-4

Opis
Książka jest przeznaczona dla studentów wyższych uczelni technicznych, będących słuchaczami kierunków i specjalności związanych z inżynierią środowiska, inżynierią sanitarną i ogrzewnictwem, a także osób zajmujących się zawodowo projektowaniem.

Autorka przedstawia zasady projektowania wodnych pośrednich węzłów ciepłowniczych. W pierwszej części przedstawiono klasyfikację węzłów oraz omówiono zasadę działania i parametry obliczeniowe układów pośrednich. Zamieszczone schematy ideowe prezentują wybrane konfiguracje funkcyjne, ze wskazaniem rozwiązań alternatywnych i opcjonalnych. Przedstawione w książce zasady wykonywania obliczeń hydraulicznych i doboru urządzeń uwzględniają ich praktyczne zastosowanie. Poszczególne obiegi węzła zostały zaprezentowane w odrębnych rozdziałach poświęconych kolejno obiegowi pierwotnemu (rozdział drugi) oraz obiegom wtórnym, ogrzewania (rozdział trzeci) i ciepłej wody użytkowej (rozdział czwarty). W poszczególnych częściach omówiono rodzaje, sposób działania oraz metodykę wymiarowania poszczególnych elementów węzła. W części piątej przedstawiono wymagania w stosunku do pomieszczenia węzła ciepłowniczego i instalacji towarzyszących, a w rozdziale szóstym – podstawowe warunki wykonania i odbioru. Ostatni, siódmy rozdział obejmuje przykłady obliczeniowe.


Spis treści
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW / 7
WSTĘP / 11

1. ZASADA DZIAŁANIA I BILANS CIEPLNY WODNYCH WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH / 13
1.1. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka węzłów ciepłowniczych / 13
1.2. Schematy ideowe pośrednich węzłów ciepłowniczych / 19
1.3. Parametry obliczeniowe węzła ciepłowniczego / 28
1.3.1. Parametry obliczeniowe wody sieciowej / 28
1.3.2. Parametry obliczeniowe instalacji ogrzewania / 30
1.3.3. Parametry obliczeniowe ciepłej wody użytkowej / 31
1.4. Moc obliczeniowa węzła ciepłowniczego / 32
1.4.1. Moc obliczeniowa do ogrzewania i wentylacji / 33
1.4.2. Moc obliczeniowa do przygotowania ciepłej wody użytkowej / 33
1.5. Obliczeniowy strumień masy wody sieciowej / 39

2. DOBÓR ELEMENTÓW OBIEGU PIERWOTNEGO WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO / 43
2.1. Wymienniki ciepła / 43
2.2. Armatura regulacyjna i automatyka / 48
2.2.1. Regulatory bezpośredniego działania / 48
2.2.2. Regulatory pośredniego działania / 52
2.2.3. Sterowniki / 54
2.2.4. Armatura regulacji ręcznej / 57
2.3. Armatura odcinająca / 58
2.4. Armatura spustowa / 59
2.5. Armatura odpowietrzająca / 59
2.6. Armatura oczyszczająca / 59
2.7. Armatura kontrolno-pomiarowa / 60
2.7.1. Ciepłomierz / 61
2.7.2. Manometry i termometry / 64
2.8. Przewód obiegowy / 66
2.9. Rurociągi / 66
2.10. Zasady obliczeń hydraulicznych obiegu pierwotnego / 66

3. DOBÓR ELEMENTÓW OBIEGU WTÓRNEGO OGRZEWANIA / 75
3.1. Pompy obiegowe / 75
3.2. Armatura zabezpieczająca i stabilizująca ciśnienie / 79
3.2.1. Zawór bezpieczeństwa / 80
3.2.2. Naczynie wzbiorcze przeponowe / 83
3.3. Armatura regulacyjna / 85
3.3.1. Regulatory bezpośredniego działania / 85
3.3.2. Armatura regulacji ręcznej / 86
3.4. Armatura odcinająca / 87
3.5. Armatura spustowa / 87
3.6. Armatura zwrotna / 88
3.7. Armatura odpowietrzająca / 88
3.8. Armatura oczyszczająca / 88
3.9. Armatura kontrolno-pomiarowa / 89
3.10. Instalacja napełniania i uzupełniania zładu / 90
3.10.1. Uzupełnianie zładu wodą z sieci ciepłowniczej / 91
3.10.2. Uzupełnianie zładu wodą wodociągową / 92
3.11. Rurociągi / 94
3.12. Zasady obliczeń hydraulicznych obiegu wtórnego ogrzewania /  94

4. DOBÓR ELEMENTÓW OBIEGU WTÓRNEGO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ / 96
4.1. Zasobniki i stabilizatory temperatury ciepłej wody użytkowej / 96
4.1.1. Zasobniki ciepłej wody / 96
4.1.2. Stabilizatory temperatury ciepłej wody / 97
4.2. Pompy w obiegach ciepłej wody użytkowej / 97
4.2.1. Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody / 97
4.2.2. Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody / 99
4.3. Armatura zabezpieczająca i stabilizująca ciśnienie / 99
4.3.1. Zawór bezpieczeństwa / 99
4.3.2. Naczynie wzbiorcze przeponowe / 101
4.3.3. Armatura regulacji ciśnienia / 101
04.4. Zabezpieczenie przed wtórnym skażeniem wody wodociągowej / 101
04.5. Zabezpieczenie przed zagrożeniem mikrobiologicznym / 104
04.6. Armatura regulacyjna / 106
04.7. Armatura odcinająca / 106
04.8. Armatura spustowa / 106
04.9. Armatura zwrotna / 107
4.10. Armatura oczyszczająca / 107
4.11. Armatura kontrolno-pomiarowa / 107
4.11.1. Wodomierze / 107
4.11.2. Manometry i termometry / 108
4.12. Rurociągi / 109
4.13. Zasady obliczeń hydraulicznych obiegu ciepłej wody użytkowej / 109

5. POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO I JEGO WYPOSAŻENIE / 113
5.1. Wymagania budowlane / 113
5.2. Wentylacja pomieszczenia / 114
5.3. Oświetlenie i instalacja elektryczna / 114
5.4. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna / 115
5.5. Usytuowanie urządzeń / 115

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO / 117
6.1. Montaż rurociągów i armatury / 118
6.2. Badania odbiorowe / 118
6.3. Izolacje / 119
6.3.1. Izolacja antykorozyjna / 119
6.3.2. Izolacja termiczna / 120

7. PRZYKŁADY OBLICZEŃ / 122
7.1. Przykładowe obliczenia równoległego węzła dwufunkcyjnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej / 122
7.2. Przykładowe obliczenia szeregowo-równoległego węzła dwufunkcyjnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej / 133

BIBLIOGRAFIA