Zbiór zadań z matematyki. Tom I

  • Aňadir opinión:
  • 3369
  • Fabricante : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Tadeusz Kowalski, Jerzy Muszyński, Wawrzyniec Sadkowski
  • szt.
  • Precio neto: 40.95 zł 43.00 zł
Zbiór zadań z matematyki. Tom I

rok wydania: 2016, wydanie piąte zmienione
ilość stron: 406
ISBN: 978-83-7814-508-0

Opis
Skrypt zawiera materiał przeznaczony dla studentów I semestru Wydziału Inżynierii Lądowej. Omówiono: zbiory, relacje i odwzorowania, elementy algebry wyższej, geometrię analityczną w przestrzeni E3, wstęp do analizy, teorię funkcji, analizę funkcji rzeczywistych zmiennej rzeczywistej, analizę funkcji rzeczywistych wielu zmiennych. W rozdziałach podano wiadomości teoretyczne, zamieszczono rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania i odpowiedzi.