Ziarna i mikroziarna diamentowe. Rodzaje ścierniw i przykłady zastosowania

  • Aňadir opinión:
  • 3762
  • Fabricante : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Andrzej Bakoń, Adam Barylski

Ziarna i mikroziarna diamentowe.
Rodzaje ścierniw i przykłady zastosowania

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 210
ISBN: 978-83-7348-719-2  

Opis
Spośród znanych materiałów diament charakteryzuje się najwyższą twardością, odpornością na ścieranie i przewodnictwem cieplnym, a także unikatowymi właściwościami optycznymi. Szacuje się, że ok. 75% masy istniejących obecnie diamentów jest zużywane w technice, z czego większość nadal w postaci ścierniw w narzędziach ścierno-polerskich. W XXI wieku szybko rośnie przemysłowe zapotrzebowanie na diament, szczególnie w technice jądrowej, optyce i elektronice.

Niniejsze opracowanie stanowi jedynie wycinek informacji na temat ziaren i mikroziaren diamentowych, zwłaszcza stosowanych w obróbce ściernej. Ze względu na obszerność tematu, ciągły rozwój naukowo-technologiczny i postępujący wzrost zastosowań diamentów w przemyśle publikacja ta zawiera tylko podstawowe informacje na temat ich różnorodności i właściwości. Zwrócono tu też uwagę na najbardziej rozpowszechnione sposoby łączenia diamentów w narzędziach oraz podano przykłady istotniejszych ich zastosowań.

Mamy nadzieję, że prezentowany materiał zachęci czytelników do głębszego zainteresowania się „tym tajemniczym minerałem” oraz problematyką związaną z jego możliwymi zastosowaniami, nie tylko w obróbce ubytkowej.

Spis treści
Słowo od autorów / 7
1. Diament jako materiał narzędziowy do obróbki ściernej / 11
1.1. Właściwości mechaniczne diamentu / 13
1.2. Właściwości termiczne diamentu / 17
1.3. Właściwości chemiczne diamentu / 20
1.4. Właściwości magnetyczne i elektryczne diamentu / 24
1.5. Właściwości optyczne diamentu  / 25

2. Pochodzenie diamentów / 26
2.1. Diamenty naturalne / 27
2.2. Diamenty wytwarzane w statycznych warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury / 31
2.3. Diamenty wytwarzane w dynamicznych warunkach ciśnienia i temperatury / 38
2.4. Diamentowe kompozyty polikrystaliczne / 40
2.5. Diamenty z fazy gazowej / 43
2.6. Diamenty odzyskane ze zużytych narzędzi / 47

3. Wytwarzanie ściernych ziaren i mikroziaren diamentowych / 50
3.1. Obróbka chemiczno-mechaniczna / 51
3.2. Segregacja ziaren pod względem wielkości / 54
3.3. Segregacja ziaren pod względem kształtu / 70
3.4. Segregacja ziaren pod względem właściwości magnetycznych / 76
3.5. Segregacja ziaren pod względem właściwości optycznych / 77
3.6. Diamenty powlekane / 80
4. Kontrola jakości diamentowych ziaren i mikroziaren  ściernych w warunkach przemysłowych / 84

5. Klasyfikacja gatunkowa diamentowych ziaren  i mikroziaren ściernych / 96

6. Sposoby wytwarzania diamentowych wyrobów  ścierno-polerskich / 104
6.1. Kompozyty diament–metal / 107
6.1.1. Spiekanie z proszkami metali / 107
6.1.2. Metody lutowania / 118
6.1.3. Metody infiltracji ciekłego metalu / 120
6.1.4. Metody galwaniczne / 124
6.2. Kompozyty diament–żywica / 126
6.3. Kompozyty diament–ceramika / 132
6.4. Mechaniczne mocowanie diamentów / 137
6.5. Preparaty z luźno związanymi diamentami / 137

7. Przykłady zastosowań diamentowych ziaren i mikroziaren ściernych / 142
7.1. Operacje cięcia / 144
7.1.1. Piły linowe / 144
7.1.2. Piły tarczowe, ramowe, taśmowe i łańcuchowe wytwarzane metodami metalurgii proszków / 149
7.1.3. Piły z monowarstwą ścierną / 158
7.1.4. Piły drutowe  / 160
7.2. Operacje frezowania / 162
7.3. Operacje wiercenia / 16 4
7.4. Operacje szlifowania / 168
7.4.1. Ściernice do operacji szlifierskich i ostrzenia / 170
7.4.2. Osełki i pilniki / 175
7.4.3. Narzędzia elastyczne  / 177
7.5. Docieranie i polerowanie / 180
7.6. Obciągacze wieloziarniste ze ścierniwem diamentowym / 185
7.7. Materiały PCD / 189
Literatura / 193