Ewidencja odpadów. Program do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów

 • Dodaj recenzję:
 • 2655
 • Cena netto: 361,79 zł 445,00 zł
Bezbłędna ewidencja odpadów i opakowań - uniknij niepotrzebnych kar!
Zespół autorów złożony ze specjalistów ds. gospodarki odpadami i informatyków

format: CD, ISBN: 978-83-88285-00-4

aktualizacja - 227 zł

Tematyka

Rola użytkownika programu sprowadza się do wprowadzenia do bazy danych:

 • Masy odpadów/opakowań
 • Nr rejestracyjny pojazdu (tylko w przypadku przyjęcia lub przekazania odpadu)
 • Nr karty przekazania odpadów (tylko w przypadku przyjęcia lub przekazania odpadu)

Pozostałe informacje wybiera się z listy, np.:

 • Rodzaj odpadów (łącznie z kodem)
 • Symbol operacji zagospodarowania odpadów
 • Adresy kontrahentów w obrocie odpadami (samodzielnie sporządzona lista)
 • Adresy składowisk odpadów (samodzielnie sporządzona lista)
 • Data operacji

Na podstawie wprowadzonych danych program tworzy:

1. Dokumenty ewidencji odpadów:
 • Kartę ewidencji odpadu
 • Kartę przekazania odpadu
 • Kartę ewidencji komunalnych osadów ściekowych
2. Dokumenty ewidencji opakowań:
 • Raport o opłacie produktowej
 • Raport o odzysku i recyklingu
 • Raport o wytwarzaniu, exporcie i imporcie opakowań
 • Raport o opłatach za składowanie odpadów

3. Statystyki


Korzyści
 • ogranicza działania wymagane przy wprowadzaniu danych;
 • pozwala na bieżące wprowadzanie danych w okresie wybranym przez użytkownika;
 • na podstawie zgromadzonych w bazie danych automatycznie generuje dokumenty potrzebne do prowadzenia ewidencji odpadów: kartę ewidencji odpadu, kartę przekazania odpadu, kartę ewidencji komunalnych osadów ściekowych oraz zbiorczych zestawień dla marszałka województwa;
 • automatycznie sumuje ilości wytworzonych, przyjętych, samodzielnie zagospodarowanych i przekazanych innemu posiadaczowi odpadów
 • uwzględnia wszelkie sytuacje związane z obrotem odpadami ( np. kilka miejsc przeznaczenia odpadów, przyjęcie odpadów z kilku źródeł);
 • umożliwia sporządzenie umowy cywilno-prawnej pomiędzy poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w procesie zagospodarowania odpadów;
 • pomaga w prowadzeniu własnych raportów statystycznych.
 • umożliwia sporządzanie faktur VAT – dokumentacja odpadowa i księgowa w jednym programie!

Aktualności
Aktualizacja 2 razy w roku co 6 miesięcy.


Spis treści
 1. Ewidencja odpadów
 2. Ewidencja opakowań wprowadzonych na rynek i opłaty produktowej
 3. Ewidencja opakowań
 4. Ewidencja osadów ściekowych
 5. Ewidencja faktur
 6. Umowy cywilno-prawne

Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl