Fleksodruk. Formy drukowe i materiały

  • Dodaj recenzję:
  • 3367
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Hubert Czichon, Maria Czichon
  • szt.
  • Cena netto: 40,95 zł 43,00 zł
Fleksodruk. Formy drukowe i materiały

rok wydania: 2016, wydanie drugie zmienione
ilość stron: 348
ISBN: 978-83-7814-183-9
 

Opis
Fleksodruk jest najbardziej rozwijającą się obecnie techniką, stosowaną do zadrukowania opakowań i etykiet. Rynek opakowań i etykiet w Polsce rośnie, a w drukarniach stosowane są coraz nowocześniejsze technologie i urządzenia. W literaturze brak jest pełnej analizy wykonywania form fleksograficznych oraz danych na temat nowych materiałów. Lukę tę wypełnia skrypt autorstwa H. i M. Czichonów "Formy fleksograficzne".

Spis treści
Przedmowa / 11
1. Charakterystyka fleksodruku / 13
2. Rys historyczny techniki fleksodrukowej / 15
3. Formy fleksodrukowe / 17
3.1. Formy fleksodrukowe gumowe wykonywane przez matrycowanie / 17
3.1.1. Zasada matrycowania / 17
3.1.2. Przygotowanie pierwotnej formy drukowej / 17
3.1.3. Wykonanie matrycy / 18
3.1.4. Wykonanie gumowej formy wtórnej / 19
3.2. Płyty fleksodrukowe / 19
3.2.1. Podział płyt fleksodrukowych / 19
3.2.2. Skład chemiczny warstw fotoutwardzalnych / 21
3.2.3. Podstawowe parametry techniczne płyt fleksodrukowych / 22
3.2.4. Płyty fleksodrukowe zwykłe / 25
3.2.5. Płyty fleksodrukowe z warstwą kompresyjną / 26
3.2.6. Płyty fleksodrukowe do technologii laserowo-fotochemicznej / 27
3.2.7. Płyty fleksodrukowe wymywalne wodą / 27
3.2.8. Płyty fleksodrukowe termowywołalne / 28
3.2.9. Płyty do wyrobu tulei formowych / 28
3.2.10. Płyty fleksodrukowe do bezpośredniego grawerowania / 28
3.2.11. Przycinanie płyt / 29
3.2.12. Przechowywanie płyt fleksodrukowych / 29
3.3. Urządzenia do obróbki płyt fotoutwardzalnych / 30
3.3.1. Ogólny zarys obróbki płyt / 30
3.3.2. Naświetlarki stykowe / 31
3.3.3. Wymywarki / 34
3.3.4. Suszarki / 35
3.3.5. Doświetlarki / 36
3.3.6. System IDI firmy Interflex / 36
3.4. Technologia wykonywania form fleksodrukowych / 37
3.4.1. Negatywy do naświetlania płyt fleksodrukowych / 37
3.4.2. Kopiarnia / 43
3.4.3. Naświetlanie wstępne przez podłoże płyty / 44
3.4.4. Naświetlanie właściwe / 45
3.4.5. Wymywanie elementów nienaświetlonych / 52
3.4.6. Suszenie formy drukowej / 56
3.4.7. Doświetlanie w celu zwiększenia twardości / 58
3.4.8. Doświetlanie w celu usunięcia kleistości powierzchniowej / 59
3.4.9. Optymalizacja warunków wykonywania form fleksodrukowych / 61
3.4.10. Wykonywanie form drukowych z płyt termowywołalnych / 66
3.4.11. Parametry i ocena gotowej formy drukowej / 67
3.4.12. Przechowywanie form drukowych / 72
3.4.13. Regeneracja roztworu wymywającego / 73
3.5. Formy fleksodrukowe na podłożu kompresyjnym / 76
3.5.1. Układy plastyczne, elastyczne i kompresyjne / 76
3.5.2. Zasady stosowania materiałów kompresyjnych / 77
3.5.3. Zalety form z układami kompresyjnymi / 79
3.6. Formy fleksodrukowe CTP wykonane metodą laserowo-fotochemiczną / 79
3.6.1. Podział technologii od komputera do formy fleksodrukowej / 79
3.6.2. Urządzenia laserowe / 80
3.6.3. Technologia wykonywania formy drukowej / 89
3.6.4. Ustalenie optymalnych warunków technologicznych wykonywania form drukowych / 94
3.6.5. Porównanie form laserowych z formami konwencjonalnymi / 96
3.6.6. Korekta wielkości punktów rastrowych / 101
3.6.7. Zmiana wielkości rysunku w zależności od obwodu cylindra drukującego / 101
3.6.8. Zalety i wady technologii laserowo-fotochemicznej / 102
3.7. Formy fleksodrukowe laseroutwardzalne / 103
3.7.1. Charakterystyka metody laseroutwardzalnej / 103
3.7.2. Technologia wykonywania form drukowych / 104
3.7.3. Zalety i wady metody laseroutwardzalnej / 105
3.8. Technologia wykonywania form drukowych z płyt wodowymywalnych / 105
3.9. Formy drukowe z kompozycji ciekłych / 107
3.9.1. Ogólna charakterystyka kompozycji ciekłych / 107
3.9.2. Formy fleksodrukowe z jednej ciekłej kompozycji fotopolimerowej / 107
3.9.3. Formy fleksodrukowe z dwóch ciekłych kompozycji fotopolimerowych / 110
3.9.4. Zalety i wady ciekłych kompozycji fotopolimerowych / 112
3.10. Tuleje formowe / 113
3.10.1. System tulejowy / 113
3.10.2. Zasada stosowania tulei / 116
3.10.3. Rodzaje tulei formowych / 117
3.10.4. Technologia przygotowywania tulei do drukowania / 122
3.10.5. Zalety stosowania tulei formowych  / 125
3.11. Formy fleksodrukowe wykonane metodą bezpośredniego grawerowania / 127
3.11.1. Zasada laserowego grawerowania / 127
3.11.2. Urządzenia do laserowego grawerowania / 128
3.11.3. Płyty do laserowego grawerowania / 129
3.11.4. Tuleje do laserowego grawerowania / 130
3.11.5. Możliwości laserowego grawerowania / 132
3.11.6. Zalety laserowego grawerowania / 134
3.12. Formy fleksodrukowe wykonane metodą natryskowo-fotochemiczną / 136
3.13. Formy fleksodrukowe wykonane metodą pośrednią / 138
3.14. Montaż form na cylindrach i tulejach formowych / 139
3.14.1. Cel montażu / 139
3.14.2. Taśmy i podkłady samoklejące / 39
3.14.3. Technologia wykonania montażu / 143
3.14.4. Systemy montażowe / 146
3.14.5. Urządzenia montażowe / 151
4. Cylindry i wałki dozujące / 153
4.1. Charakterystyka cylindrów i wałków dozujących / 153
4.2. Zasada działania cylindrów dozujących / 154
4.3. Rodzaje cylindrów podłożowych / 154
4.4. Mechaniczne metody wytwarzania wgłębień farbowych / 155
4.5. Laserowe metody wytwarzania wgłębień farbowych / 156
4.6. Dodatkowa obróbka cylindrów dozujących / 158
4.7. Cylindry dozujące kałamarzykowe / 159
4.8. Cylindry dozujące kanalikowe / 160
4.9. Wymagania stawiane cylindrom i wałkom dozującym / 163
4.10. Parametry techniczne cylindrów dozujących / 163
4.10.1. Tolerancja kolistości / 164
4.10.2. Gładkość powierzchni cylindra / 164
4.10.3. Jakość progów / 164
4.10.4. Gęstość kałamarzyków / 165
4.10.5. Kąt ustawienia kałamarzyków / 166
4.10.6. Pojemność farbowa / 167
4.10.7. Stopień czystości wgłębień / 167
4.11. Przenoszenie farby za pomocą cylindrów dozujących / 168
4.12. Cylindry dozujące do form wykonanych metodą laserowo-fotochemiczną / 170
4.13. Metody sprawdzania pojemności farbowej / 171
4.13.1. Metody laboratoryjne / 171
4.13.2. Metoda pasków kontrolnych / 172
4.13.3. Proste metody produkcyjne  / 172
4.14. Czyszczenie cylindrów dozujących i wałków farbowych / 174
4.14.1. Czyszczenie ręczne / 175
4.14.2. Czyszczenie ultradźwiękowe / 175
4.14.3. Czyszczenie strumieniem alkalicznego roztworu wodnego / 176
4.14.4. Czyszczenie strumieniem kwaśnego węglanu sodu / 176
4.14.5. Czyszczenie strumieniem sproszkowanego tworzywa / 177
4.14.6. Laserowy rozkład zaschniętej farby / 177
4.15. Sposób zamawiania cylindrów dozujących / 178
4.16. Zalety cylindrów dozujących / 179
4.17. Fleksodruk HD / 180
5. Tuleje dozujące / 181
5.1. Budowa tulei dozujących / 181
5.2. Technologia wykonywania tulei dozujących / 182
5.3. Właściwości tulei dozujących / 183
5.4. Zalety i wady tulei dozujących / 184
6. Rakle i fleksodrukowe zespoły drukowe / 186
6.1. Budowa, rodzaje i zastosowanie rakli / 186
6.2. Ustawienie rakla / 189
6.3. Uchwyty rakla / 190
6.4. Docisk rakla / 191
6.5. Mechanizm zużywania rakla / 192
6.6. Eksploatacja rakli MDC / 193
6.7. Wpływ cylindra dozującego na trwałość rakla / 193
6.8. Zespoły farbowe / 194
6.8.1. Zespoły farbowe otwarte /194
6.8.2. Zespoły farbowe zamknięte jednokomorowe / 196
6.8.3. Zespoły farbowe zamknięte dwukomorowe / 197
6.9. Mycie komór raklowych / 199
7. Parametry sensytometryczne  fleksodrukowych płyt fotopolimerowych /201
7.1. Krzywa charakterystyczna / 201
7.2. Światłoczułość / 202
7.3. Kontrastowość i rozdzielczość / 203
8. Farby fleksodrukowe / 206
8.1. Podział farb / 206
8.2. Farby rozpuszczalnikowe / 206
8.2.1. Ogólne właśiwości farb rozpuszczalnikowych / 206
8.2.2. Farby poliamidowe / 207
8.2.3. Farby nitrocelulozowe / 208
8.2.4. Farby poliwinylobutyralowe /209
8.2.5. Farby z polichlorkiem winylu / 210
8.2.6. Farby poliuretanowe / 210
8.2.7. Farby dwukomponentowe / 211
8.2.8. Farby do efektów specjalnych / 212
8.2.9. Ogólne zasady stosowania farb rozpuszczalnikowych / 216
8.3. Farby wodorozcieńczalne / 217
8.3.1. Rodzaje farb wodorozcieńczalnych / 217
8.3.2. Skład farb wodorozcieńczalnych dyspersyjnych / 217
8.3.3. Właściwości farb wodorozcieńczalnych dyspersyjnych / 219
8.3.4. Przechowywanie farb wodorozcieńczalnych dyspersyjnych / 219
8.3.5. Problemy technologiczne przy drukowaniu farbami wodorozcieńczalnymi dyspersyjnymi / 220
8.3.6. Zakres zastosowania farb wodorozcieńczalnych dyspersyjnych / 223
8.4. Farby fotoutwardzalne  / 224
8.4.1. Ogólne właściwości farb fotoutwardzalnych / 224
8.4.2. Skład farb fotoutwardzalnych rodnikowych / 225
8.4.3. Mechanizm schnięcia warstw farbowych rodnikowych / 228
8.4.4. Skład i mechanizm schnięcia warstw fotoutwardzalnych kationowych / 230
8.4.5. Ocena stopnia fotoutwardzenia warstwy farby / 232
8.4.6. Magazynowanie farb fotoutwardzalnych / 234
8.4.7. Lampy do fotoutwardzania farb UV / 234
8.4.8. Parametry techniczne farb fotoutwardzalnych / 241
8.4.9. Przystosowanie maszyn do drukowania farbami fotoutwardzalnymi / 242
8.4.10. Formy do drukowaniu farbami fotoutwardzalnymi / 243
8.4.11. Cylindry i tuleje dozujące do drukowania farbami fotoutwardzalnymi / 243
8.4.12. Podłoża do zadrukowywania farbami fotoutwardzalnymi / 244
8.4.13. Modyfikacja składu farby w zakładach poligraficznych / 245
8.4.14. Warunki i problemy technologiczne drukowania farbami fotoutwardzalnymi / 246
8.4.15. Zalety i wady farb fotoutwardzalnych / 248
8.4.16. Tendencje rozwojowe stosowania farb fotoutwardzalnych / 250
8.5. Farby hybrydowe / 250
8.6. Farby elektronoutwardzalne / 251
8.6.1. Urządzenie napromieniowujące / 251
8.6.2. Technologia drukowania / 252
8.6.3. Zalety i wady farb elektronoutwardzalnych / 254
8.7. Podłożowe lakiery adhezyjne / 256
9. Folie do zadrukowywania / 257
9.1. Ogólna charakterystyka folii / 257
9.1.1. Rodzaje folii / 257
9.1.2. Wytłaczanie folii / 258
9.1.3. Rozciąganie folii / 258
9.1.4. Zgrzewanie folii / 259
9.1.5. Sklejanie folii / 261
9.1.6. Wymagania techniczne w stosunku do foliowych podłoży drukowych / 261
9.2. Aktywacja powierzchni folii przed zadrukowaniem / 263
9.2.1. Aktywacja koronowa / 264
9.2.2. Aktywacja płomieniowa / 265
9.2.3. Aktywacja plazmowa / 266
9.2.4. Aktywacja gazowym fluorem / 266
9.2.5. Aktywacja promieniowaniem nadfioletowym / 266
9.2.6. Odtłuszczanie ręczne / 266
9.2.7. Napięcie powierzchniowe folii po aktywacji / 267
9.2.8. Metody badania stopnia aktywacji powierzchniowej / 268
9.3. Folie polietylenowe / 269
9.3.1. Folie LD-PE / 270
9.3.2. Folie LLD-PE / 271
9.3.3. Folie HD-PE / 271
9.3.4. Zastosowanie folii polietylenowych / 272
9.4. Folie polipropylenowe / 273
9.4.1. Folie CPP, OPP i BOPP / 274
9.4.2. Produkty handlowe folii polipropylenowych / 276
9.5. Folie z kopolimeru etylenu i octanu winylu / 276
9.6. Folie z kopolimeru etylenu z alkoholem winylowym / 277
9.7. Folie z kopolimeru etylenu i kwasu metakrylowego (jonomerowe) / 278
9.8. Folie z poliestru tereftalowego / 279
9.9. Folie z poliestru węglanowego / 282
9.10. Folie z poliestru naftalenowego / 282
9.11. Folie poliamidowe / 283
9.12. Folie z polichlorku winylu / 284
9.13. Folie z kopolimeru chlorku winylu i chlorku winylidenu / 286
9.14. Folie celulozowe / 287
9.15. Folie z octanu celulozy (acetylocelulozowe) / 289
9.16. Folie z polialkoholu winylowego / 290
9.17. Folie biorozkładalne / 291
9.17.1. Folie z kwasu polimlekowego (PLA) / 292
9.17.2. Folie z kopolimerów kwasu polihydroksymasłowego (PHB) / 293
9.17.3. Folie z modyfi kowanych poliestrów / 293
9.17.4. Folie z poliestrów i kwasu polimlekowego / 293
9.17.5. Folie z modyfi kowanych polimerów polietylenowych i polipropylenowych / 293
9.17.6. Zadrukowalność folii biorozkładalnych / 294
9.17.7. Gospodarka odpadami / 294
9.17.8. Tendencje rozwojowe folii biorozkładalnych / 296
9.18. Folie aluminiowe / 298
9.18.1. Rodzaje aluminiowych podłoży drukowych / 298
9.18.2. Folia aluminiowa walcowana / 298
9.18.3. Tworzywa z naparowaną warstwą aluminium / 299
9.18.4. Papiery i tworzywa laminowane folią aluminiową / 299
9.18.5. Zadrukowywanie podłoży aluminiowych / 300
10. Laminowanie i laminaty / 303
10.1. Ogólne zasady laminowania / 303
10.2. Laminowanie przy użyciu klejów / 304
10.2.1. Laminowanie przy użyciu klejów rozpuszczalnikowych / 304
10.2.2. Laminowanie przy użyciu klejów wodnych i wodorozcieńczalnych / 305
10.2.3. Laminowanie przy użyciu klejów bezrozpuszczalnikowych (termotopliwych) / 306
10.3. Laminowanie przy użyciu wosków / 308
10.4. Laminowanie przez wytłaczanie / 308
10.5. Laminowanie za pomocą folii samoprzylepnych / 309
10.5.1. Sposoby laminowania / 309
10.5.2. Rodzaje folii samoprzylepnych / 310
10.5.3. Kleje na samoprzylepnych foliach laminujących / 311
10.5.4. Papiery i folie ochronne na foliach laminujących / 312
10.5.5. Błędy laminowania / 313
10.6. Laminowanie wybiórcze / 313
10.7. Zasady doboru papieru, kartonu lub monofolii do laminatów / 314
10.8. Rodzaje laminatów / 315
10.8.1. Laminaty do opakowań środków spożywczych / 315
10.8.2. Laminaty folii z blachami / 318
10.9. Farby do zadrukowywania międzywarstwowego laminatów / 318
11. Właściwości toksyczne materiałów fleksodrukowych i zasady bhp przy ich stosowaniu / 320
11.1. Roztwory wymywające / 320
11.2. Ozon / 323
11.3. Lampy UV  / 324
11.4. Farby fleksodrukowe UV / 325
Załączniki / 326
Załącznik 1. Błędy kopiowania przy wykonywaniu form fleksodrukowych / 326
Załącznik 2. Błędy drukowania z form fleksodrukowych / 333
Literatura / 340