Formy wspornikowe w architekturze domów indywidualnych

  • Dodaj recenzję:
  • 3961
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Wiesław Rokicki

Formy wspornikowe w architekturze domów indywidualnych

rok wydania: 2018
ilość stron: 234
ISBN: 978-83-7814-763-3
format: 19x25,5 cm
oprawa: miękka

Opis

Formy wspornikowe umożliwiają bardziej urozmaicone kształtowanie architektoniczne indywidualnych domów mieszkalnych. Ułatwiają też wprowadzenie różnorodnych kompozycji materiałowych. W poszukiwaniu odpowiedniej formy obiektów pojawił się kierunek polegający na projektowaniu budynków w wyraźnej spójności z logiką kształtowania strukturalnego. Nowatorska forma architektoniczno-konstrukcyjna to na pewno silny impuls do tworzenia oryginalnych kształtów, które będą inspirowały kolejnych twórców. Znaczącym aspektem w kształtowaniu wspornikowych domów indywidualnych jest ich subiektywny odbiór emocjonalny z oczywistą świadomością, że nowe architektoniczne formy przestrzenne z czasem powszednieją, co należałoby uznać za stan naturalny. Zgromadzenie takich przykładów w jednej pracy oraz ich uszeregowanie wskazuje na występowanie tendencji do wykorzystywania form wspornikowych we współczesnej, interdyscyplinarnej twórczości architektonicznej.

Spis treści

Wstęp / 7

ROZDZIAŁ 1
Uwarunkowania kształtowania architektury wspornikowej / 11

ROZDZIAŁ 2
Formy wspornikowe proste / 39

ROZDZIAŁ 3
Formy wspornikowe złożone / 65

ROZDZIAŁ 4
Formy wielowspornikowe / 85

ROZDZIAŁ5
Formy wspornikowe podparte / 113

ROZDZIAŁ6
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe / 151

ROZDZIAŁ 7
Architektoniczno-konstrukcyjne formy wspornikowe / 185

Zakończenie / 221

Bibliografia / 225

Literatura / 233