Gospodarowanie odnawialnymi źródłami energii w ekonomii rozwoju zrównoważonego Teoria i praktyka

  • Dodaj recenzję:
  • 4041
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: Alicja Małgorzata Graczyk

Gospodarowanie odnawialnymi źródłami energii w ekonomii rozwoju zrównoważonego Teoria i praktyka

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 400
ISBN: 978-83-01-20409-9
format: 17x24,5 cm
oprawa: twarda

Monografia dr inż. Alicji Graczyk jest kontynuacją badań Wrocławskiej Szkoły Naukowej Zrównoważonego Rozwoju […]. Autorka w sposób metodyczny rozwinęła naukę ekonomii zrównoważonego rozwoju, wniosła istotną wartość dodaną w aspekcie teoretycznym i aplikacyjnym. Jako pierwsza na świecie opracowała metodę badania stopnia zakorzenienia podstaw rozwoju zrównoważonego wśród społeczności lokalnych. […] Podjęty problem naukowy oceniam jako istotny z punktu widzenia nauki krajowej i światowej. […] Problematyka oraz poziom przeprowadzonych analiz teoretycznych i badań terenowych są na wysokim poziomie naukowym.
Z recenzji prof. dra hab. Bazylego Poskrobki


Praca […] uzupełnia lukę teoretyczną w dyscyplinie ekonomii. Uszczegółowienia rozważań dokonano w odniesieniu do energetyki i odnawialnych źródeł energii – zagadnień/problemów istotnych w praktyce gospodarczej i teorii. […] Zaproponowane koncepcje i pojęcia stanowią niewątpliwą wartość dodaną nie tylko pracy, lecz także ekonomii jako nauki. Monografia […] jest ważnym „krokiem” w teorii ekonomii rozwoju zrównoważonego, zwłaszcza w odniesieniu do energetyki zrównoważonej i nowej koncepcji człowieka gospodarującego w paradygmacie tej energetyki.
Z recenzji prof. US dr hab. Barbary Kryk