Hydrologia ogólna

  • Dodaj recenzję:
  • 21075
  • Producent: PWN
  • Autor: Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
  • szt.
  • Cena netto: 92,29 zł 96,90 zł

Hydrologia ogólna

rok wydania: 2020, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-01-21300-8
ilość stron: 716
format: 16,5x23,5
oprawa: miękka

Opis

Kolejne, uaktualnione i poszerzone wydanie podręcznika z hydrologii ogólnej!

W podręczniku w sposób klarowny i nowoczesny omówiono hydrosferę i jej właściwości; obieg wody w przyrodzie; bilans wodny; procesy termiczne i dynamiczne w zbiornikach śródlądowych - rzekach i zbiornikach stojących; ruch materiału skalnego; chemizm wody.

Nowe wydanie zostało uzupełnione przede wszystkim o treści hydrograficzne, pozwalające poprawnie stosować zapisy obowiązującego Prawa wodnego i wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej przy ocenie stanu ekologicznego ekosystemów wodnych, podstawową wiedzę z zakresu limnologii, w tym hydrologii jezior, wiedzę z zakresu potamologii (o ustroju rzecznym: wodnym i lodowym), wiedzę o tzw. wodach przejściowych (ląd-morze) w przypadku Morza Bałtyckiego. Przy pisaniu Hydrologii ogólnej korzystano z najnowszej dostępnej literatury światowej, a liczne rysunki i wykresy w znacznym stopniu ułatwiają przyswojenie wiadomości.

Książka stanowi podstawowy podręcznik dla studentów geografii, geologii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i inżynierii środowiska. Może być też pomocna dla prowadzących wykłady z hydrologii ogólnej, a także dla osób, które tę wiedzę powinny znać przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, ustalaniu aktów prawnych i rozporządzeń wodnych, planowaniu monitoringu wszystkich ekosystemów wodnych, opracowaniu planów ochrony. Zawarta w nim wiedza może być także przydatna przy ustalaniu wszelkich projektów dotyczących gospodarowania wodą.