Idea jedności w architekturze

  • Dodaj recenzję:
  • 1223
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  • Autor: Alina Drapella-Hermansdorfer
  • Cena netto: 12,38 zł 13,00 zł

Rok. 1997, Alina Drapella-Hermansdorfer, Okładka: miękka, foliowana, Format: 245 x 175 mm, Stron: 208,

Przekonanie, że świat jest jednością uporządkowaną - a więc poznawalną - od zarania wieków, towarzyszy tym, którzy pragną budować własną rzeczywistość w zgodzie z naturą. Jak wpływ wywarły te poglądy na rozwój architektury? Czy zaznaczyły się w nurtach i zjawiskach marginalnych, czy może zostały w sposób głębszy niż jesteśmy skłonni przypuszczać w wielkich tradycjach kulturowych? Te i inne pytania stawia autorka ze świadomością, że ani nie znajdzie na nie bezdyskusyjnej odpowiedzi, ani też nie wyczerpie tematu. Nie wierząc w istnienie teorii ostatecznej uznaje jednak sens nieustających poszukiwań. I do nich zachęca...


Spis treści:
Od autorki  
Czas przesilenia  
Znaki czasu  
Między starym a nowym paradygmatem 

Powrót do kosmogramu  
Tradycjajako odtwarzanie idealnego prawzorca 
Wzorce operacyjne  
Wzorce użytkowe  

Reprodukcja i ewolucja  
Między chwilą a nieskończonością  
Reprodukcja i wschodnia doskonałość procesu 
Ewolucja i zachodnia doskonałość struktury 

Ordo ex chao  
Sprzężenie zwrotne  
Odwieczne prawo i doskonałość podporządkowania 
Błysk oświecenia i doskonałość chwili 
Logos i doskonałość zjednoczenia 

Od architektury organicznej do ekorozwoju 
Romantyzm i narodziny współczesności  
Rozbicie ideowej jedności świata  
Nurt romantyczny  
Nurt techno-logiczny 
Nurt socjo-logiczny  

Od sztuki królewskiej do ekozofii 
W poszukiwaniu Nowej Syntezy 
Nurt symbolicznej odnowy świata 
Nurt wspólnotowej odnowy świata 

Współczesne pole sił  
Dwa bieguny
Polityka ekorozwoju
Ekozofia

Coda 
W poszukiwaniu Teorii Wszystkiego 
Ideogram architektury zintegrowanej ze środowiskiem 
W stronę dwudziestego pierwszego wieku 

Przypisy  
Literatura  
Spis ilustracji  
Die Idee der Einheit in der Architektur 
The Idea ofUnity in Architecture 

 


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl