Infrastruktura transportu kolejowego

  • Dodaj recenzję:
  • 1328
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: K. Towpik
Rok: 2009, Wydanie: 2 popr., K. Towpik, ISBN: 978-83-7207-807-0, Stron: 262 + 2

W pracy zawarto informacje o historycznych i międzynarodowych uwarunkowaniach rozwoju polskich kolei oraz ich miejscu w europejskim systemie transportowym. Podano klasyfikacje i charakterystyki linii kolejowych oraz torów i kolejowych punktów eksploatacyjnych. Szerzej omówiono zasady projektowania linii stacji kolejowych w zakresie kształtowania układów torowych oraz podano podstawowe informacje o kształtowaniu nawierzchni kolejowej i obiektach inżynieryjnych.