Innowacje w gospodarce, przedsiębiorstwie i społeczeństwie

  • Dodaj recenzję:
  • 3930
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  • Autor: red. nauk.: Zbigniew Malara, Jan Skonieczny
  • Cena netto: 48,57 zł 51,00 zł

Innowacje w gospodarce, przedsiębiorstwie i społeczeństwie

rok wydania: 2018
ilość stron: 286
ISBN: 978-83-7493-032-1

Opis
Monografia jest złożona z opracowań autorstwa pracowników Katedry Infrastruktury Zrządzania Politechniki Wrocławskiej oraz czołowych szkół wyższych w Polsce i za granicą, którzy zajmują się szeroko rozumianym zarządzaniem innowacjami i współpracują z Katedrą. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne omawiane w publikacji związane są z procesami powstawania, organizowania i finansowania innowacji oraz tworzeniem wspierających je struktur i zespołów. Całość stanowi niewątpliwie znaczący wkład w dyskusję merytoryczną dotyczącą promowania innowacji jako siły napędzającej rozwój społeczno-gospodarczy każdego kraju, a szczególnie Polski w kontekście wzmocnienia jej pozycji konkurencyjnej wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Monografia jest skierowana zarówno do studentów i doktorantów, dla których jest niewątpliwe cenną ofertą edukacyjną jak i do menedżerów i specjalistów zajmujących się generowaniem i wdrażaniem innowacji w swoich organizacjach i chcących poszerzyć swoje umiejętności przedsiębiorcze i twórcze.


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl