Księgarnia Techniczna Grupy MEDIUM | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 477/2012 Izolacje wodochronne tarasów i balkonów. Projektowanie i wykonywanie: Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • 3876
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Barbara Francke
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 477/2012
Izolacje wodochronne tarasów i balkonów. Projektowanie i wykonywanie: Poradnik

rok wydania: 2012
ilość stron: 60
ISBN: 978-83-249-5833-7


Opis
W poradniku podano zalecenia dotyczące projektowania, wykonywania i odbioru izolacji wodochronnych balkonów i tarasów. W sposób ogólny podano wymagania dotyczące wszystkich warstw przekrycia, szczególną uwagę poświęcając zabezpieczeniom hydroizolacyjnym. Omówiono przekrycia tarasów o tradycyjnym układzie warstw , tzn. z izolacją termiczną znajdująca się poniżej izolacji wodochronnej oraz o odwróconym układzie warstw, tzn. z izolacją termiczną ułożoną na powierzchni izolacji wodochronnej. Poradnik nie jest dokumentem obligatoryjnym i może stanowić pomoc dla projektantów, wykonawców oraz inspektorów nadzoru w procesie projektowania, wykonywania i odbioru robót hydroizolacyjnych tarasów i balkonów.

Spis treści
Streszczenie / 4
Summary / 4
1.Wstęp / 5
1.1. Przedmiot i zakres poradnika / 5
1.2. Terminy i definicje / 5

2. Wymagania projektowe / 10
2.1. Dokumentacja techniczna / 10
2.2. Dobór układu warstw / 11
2.3. Minimalna liczba warstw hydroizolacyjnych tarasów i balkonów / 12

3. Zalecenia wykonawcze ze szczególnym uwzględnieniem prac hydroizolacyjnych / 14
3.1. Podłoża / 14
3.2. Warstwy paroizolacyjne / 16
3.3. Warstwy termoizolacyjne / 16
3.4. Warstwy hydroizolacyjne / 18
3.5. Wykonywanie warstwy poślizgowej i drenażowej / 24
3.6. Wykonywanie warstwy filtrującej / 24
3.7. Wykonywanie warstwy nawierzchniowej / 24

4. Elementy wykończeniowe. Informacje uzupełniające / 26
4.1. Podstawowe zasady odprowadzenia wody z tarasów i balkonów / 26
4.2. Wykonywanie dylatacji w obrębie warstw hydroizolacyjnych tarasów i balkonów / 29
4.3. Uszczelnienie miejsc przebić instalacyjnych / 30
4.4. Zakończenie warstw hydroizolacyjnych w poziomie progów drzwi balkonowych, na ścianach i ciągłych balustradach / 32

5. Zasady odbioru robót [19] / 35
5.1. Wymagania ogólne / 35
5.2. Wymagania szczegółowe odnośnie oceny jakości wykonania poszczególnych warstw / 35

6. Typowe błędy projektowo-wykonawcze w zakresie izolacji wodochronnych tarasów stwierdzane na obiektach nowych i remontowanych / 41
7. Trwałość podstawowych rozwiązań hydroizolacyjnych tarasów / 53

8. Bibliografia / 59