Katedra Architektury i Planowania Wsi Politechniki Warszawskiej - 60 lat istnienia

  • Dodaj recenzję:
  • 2124
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: M.Wiśniewska, J.Wiśniewski
  • Cena netto: 16,00 zł 16,80 zł
Katedra Architektury i Planowania Wsi Politechniki Warszawskiej - 60 lat istnienia, M.Wiśniewska, J.Wiśniewski, rok: 2006, ISBN: 83-7207-551-4, liczba stron: 174, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Monografia została opracowana z okazji 60. rocznicy powstania Katedry Budownictwa Wiejskiego (w 1945 r.), która następnie została przemianowana na Katedrę Architektury i Planowania Wsi. Katedra ta zawsze stanowiła integralną część Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, stąd też w monografii występuje wiele odniesień i wspólnych wątków, jeśli chodzi o historię, organizację, kadrę dydaktyczną i jej dorobek. W aneksie zamieszczono kopie dokumentów związanych z historią Katedry. 

Spis treści:

Wprowadzenie
1.Odbudowa zniszczeń po I wojnie światowej
2.Okres II wojny światowej - tajne nauczanie
3.Okres powojennych reform - kolektywistyczny model osadnictwa wiejskiego
4.Katedra Architektury i Planowania Wsi oraz prawodawstwo normujące planowanie przestrzenne wsi w latach 1950-1960
5.Okres przełomu (rok 1989) - kierunki przekształceń osadnictwa wiejskiego
6.Dorobek dydaktyczny, naukowo-badawczy i projektowy Katedry Architektury i Planowania Wsi
 6.1.Dydaktyka
 6.2.Prace studialne, studialno-projektowe i wdrożeniowe
 6.3.Wybrane przykłady opracowań planistycznych wykonanych w ramach gospodarstw pomocniczych
 6.4.Prace statutowe i własne
 6.5.Publikacje
 6.6.Projektowanie architektoniczne i planistyczne
7.Chronologia zdarzeń (1945-2005)
 7.1.Katedra Architektury i Planowania Wsi w latach 1945-1971
 7.2.Instytut Architektury i Planowania Wsi w latach 1971-1994
 7.3.Katedra Architektury i Planowania Wsi w latach 1994-2005
Indeks nazwisk pracowników naukowo-dydaktycznych i technicznych zatrudnionych w latach 1915-1939 i 1945-2005
Indeks nazwisk pracowników administracyjnych
Aneks. 1. Przemówienie Dziekana Wydziału Architektury prof. Zygmunta Kamińskiego na inauguracji Katedry i Zakładu Budownictwa Wiejskiego wygłoszone 18.10.1945 r. - 2. Przemówienie Prorektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. Lecha Niemojewskiego na inauguracji Katedry Budownictwa Wiejskiego w 1945 roku - 3. Pamięci profesora Piaścika. Miesięcznik Politechniki Warszawskiej nr 2/2001 - 4. Pamięci Profesora Piaścika. Zeszyty Łomżyńskie 1/2001 - 5. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, którym został odznaczony pośmiertnie prof. Franciszek Piaścik - 6. Dokumenty prof. Czesława Krassowskiego - 7. Dokumenty Podyplomowego Studium Architektury i Planowania Wsi WA PW - 8. Inne dokumenty i fotografie okolicznościowe
BibliografiaKsięgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl