Komentarz do Normy PN-IEC 60364. Tom 2. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

  • Dodaj recenzję:
  • 435
  • Producent: SEP COSIW
  • Autor: dr inż.W. Jabłoński, dr inż.S. Niestępski, dr inż.A. Wolski

 

 

 

Rok: 2001, dr inż.W. Jabłoński, dr inż.S. Niestępski, dr inż.A. Wolski

Publikacja stanowi tom 2 Komentarza do normy PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych". Komentarz ten wydawany jest przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w porozumieniu z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Obecny tom zawiera postanowienia normy i komentarz dotyczący ustanowionych fragmentów części 4 normy: "Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa" z wyjątkiem arkusza 41, który został przestawiony i skomentowany w tomie 1.

SPIS TREŚCI:

I. PN-IEC 60364-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
II. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
III. PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
IV. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
V. PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniowymi elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.
VI. PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
VII. PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączeniowe.
VIII. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
IX. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki i ochrony przed prądem przetężeniowym.
X. PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
XI. PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwporażeniowa.

Zestawienie norm i przepisów


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl