Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego

  • Dodaj recenzję:
  • 4144
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Robert Kowalak
  • Cena netto: 35,14 zł 36,90 zł

Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego
Seria monografie nr 181

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 168
ISBN: 978-83-7348-775-8
oprawa: miękka

Opis

Niniejsza monografia porusza zagadnienia dotyczące pracy i lokalizacji kompensatorów bocznikowych w sieci elektroenergetycznej. Badania prowadzono przede wszystkim pod kątem najnowocześniejszych odmian tych kompensatorów, ale z powodzeniem większość spostrzeżeń może być stosowana także w odniesieniu do pozostałych ich grup. W pracy zaprezentowano stosowane rozwiązania kompensatorów oraz ich modele wykorzystane do badań. Przedstawiono wyniki analizy pracy kompensatorów w sieci elektroenergetycznej i ich oddziaływania na kształtowanie się w niej poziomów napięć. Przeanalizowano istniejące sposoby określania lokalizacji kompensatorów w sieci elektroenergetycznej, a także zaproponowano własne rozwiązania w tym zakresie – celem było opracowanie algorytmu na tyle prostego, aby można go było zaadaptować do dowolnego oprogramowania, a także pozwalającego na wyszukanie lokalizacji kompensatora nie tylko w drodze obliczeń symulacyjnych prowadzonych na modelu sieci, ale także na podstawie danych pomiarowych uzyskanych z rzeczywistej sieci. Wskazano także na potrzebę nie tylko wyboru lokalizacji, ale także oceny pracy i zagrożeń, jakie mogą dotyczyć kompensatora, po jego wprowadzeniu do danej lokalizacji.

Spis treści

1. WSTĘP / 7

2. WPŁYW MOCY BIERNEJ NA PRACĘ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO / 9
2.1. Procesy regulacyjne w systemie elektroenergetycznym / 9
2.2. Źródła i odbiorniki mocy biernej / 11
2.3. Straty mocy czynnej a moc bierna / 13
2.4. Generacja mocy czynnej a moc bierna / 15
2.5. Wpływ mocy biernej na poziomy napięć w sieci zasilającej / 15
2.6. Stabilność napięciowa / 18
2.6.1. Analiza modalna / 20
2.6.2. Wrażliwość napięciowa / 21
2.6.3. Krzywe u(p) / 22
2.6.4. Krzywe q(u) / 24

3. CEL STOSOWANIA KOMPENSATORÓW W SYSTEMIE ZASILANIA / 26

4. STOSOWANE UKŁADY KOMPENSATORÓW BOCZNIKOWYCH / 29

4.1. Kompensatory elektromaszynowe / 30
4.2. Klasyczne kompensatory statyczne / 30
4.2.1. Baterie dławików / 31
4.2.2. Baterie kondensatorów / 31
4.3. Energoelektroniczne kompensatory statyczne / 32
4.3.1. SVC / 32
4.3.1.1. TSC / 33
4.3.1.2. TSR i TCR / 35
4.3.1.3. TCR-FC / 37
4.3.1.4. TCR-TSC-FC / 38
4.3.1.5. TSR-TSC / 39
4.3.2. STATCOM / 40
4.3.2.1. VSC / 41
4.3.2.2. CSC / 43
4.3.3. Układy hybrydowe / 44

5. MODELOWANIE KOMPENSATORÓW STATYCZNYCH BOCZNIKOWYCH / 46
5.1. Modele statyczne / 46
5.1.1. Model admitancyjny / 48
5.1.2. Model napięciowy / 51
5.1.3. Model generatorowy / 52
5.2. Modele dynamiczne / 55
5.2.1. Modelowanie dynamiczne SVC / 55
5.2.2. Modelowanie dynamiczne STATCOM / 60

6. PRACA KOMPENSATORÓW W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM / 62
6.1. Regulacja napięcia w węźle systemu w czasie normalnej pracy systemu / 62
6.2. Ograniczanie oddziaływania odbiorników niespokojnych / 66
6.3. Ograniczanie zaburzeń napięcia powodowanych procesami łączeniowymi / 69
6.4. Przeciwdziałanie rozwojowi awarii napięciowej / 72
6.5. Współpraca kompensatora z transformatorem / 83
6.6. Rola kompensatora w węźle wytwórczym / 88
6.7. Wyższe harmoniczne w pracy kompensatorów / 88
6.8. Zjawiska rezonansowe w pracy kompensatorów / 92
6.9. Zastosowanie kompensatorów w sieci rozdzielczej z mikrogeneracją / 101

7. LOKALIZACJA KOMPENSATORÓW W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ / 111
7.1. Czynniki mające znaczenie w określaniu lokalizacji / 111
7.2. Określanie lokalizacji kompensatorów do regulacji współczynnika mocy / 113
7.3. Określanie lokalizacji kompensatorów do regulacji napięcia / 116
7.3.1. Stosowane metody lokalizacji kompensatorów / 116
7.3.1.1. Metody klasyczne / 118
7.3.1.2. Metody bazujące na symulowanym wyżarzaniu / 118
7.3.1.3. Metody bazujące na roju cząstek / 119
7.3.1.4. Metody bazujące na algorytmach genetycznych / 120
7.3.1.5. Metody bazujące na przeszukiwaniu tabu / 122
7.3.2. Określanie lokalizacji metodą obciążeniową / 124
7.3.3. Określanie lokalizacji w oparciu o elementy logiki rozmytej / 129
7.3.3.1. Własności logiki rozmytej / 129
7.3.3.2. Literaturowe metody określania lokalizacji / 132
7.3.3.3. Metoda napięciowa lokalizacji kompensatorów / 136
7.3.3.4. Ocena stanu systemu i szacowanie lokalizacji kompensatora w oparciu o dane rzeczywiste / 142
7.4. Określanie lokalizacji kompensatorów do ograniczania rezonansów w sieci / 150

8. PODSUMOWANIE / 152

BIBLIOGRAFIA / 154
Streszczenie w języku polskim / 166
Streszczenie w języku angielskim / 168


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl