Kosztorysowanie robót budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • 2313
  • Producent: Verlag Dashöfer
  • Autor: dr inż. Beata Grzyl
  • Cena netto: 98,10 zł 103,00 zł

Kosztorysowanie robót budowlanych, dr inż. Beata Grzyl, rok wyd: 2011, format: A5, stron: 125, ISBN: 978-83-7537-116-1

Prawidłowo wykonana analiza kosztów inwesty­cji jest warunkiem podjęcia korzystnych decyzji. Dotyczy to nowego projektu jak iremontu, mo­dernizacji bądź adaptacji. Przeprowadza się ją wróżnych fazach procesu inwestycyjno – budow­lanego. Na trafność takiej analizy kluczowy wpływ ma właściwe sporządzenie kosztorysów.

Książka poświęcona jest kosztorysowa­niu. Jej celem jest przybliżenie problemu analizy kosztów. Zostały tu dokładne wytłumaczone za­sady, opisane programy komputerowe oraz spo­soby imetody prawidłowego kosztorysowania. To wszystko ma ułatwić tworzenie kosztorysów iob­miarów oraz zapobiec popełnianiu błędów.    Omówienie rodzajów kosztorysów
    Opis sposobów kosztorysowania
    Metody komputerowe
    Przykłady
    Wzory i schematy prowadzenia obliczeń
Spis treści:

    Analiza kosztów inwestycyjnych i ich rodzaje
    Podstawy prawne kosztorysowania
    Metody kosztorysowania robot oraz forma i zawartość kosztorysu
    Ogólne zasady przedmiarowania i obmiarowania robot budowlanych
    Obowiązki zamawiającego i wykonawcy robot przy sporządzaniu dokumentacji kosztorysowej
    Kosztorys inwestorski w obszarze zamówień publicznych
    Komputerowe wspomaganie kosztorysowania. Przykład kosztorysu na roboty remontowe
    Podstawy rzeczowe kosztorysowania robot remontowych – baza normowa
    Zlecanie robot budowlanych
    Koncesja na roboty lub usługi budowlane