Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny Stan prawny 25.02.2019

  • Dodaj recenzję:
  • 4067
  • Producent: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
  • Autor: Adam Baryłka, Artur Gruszewski
  • Cena netto: 84,76 zł 89,00 zł

Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny Stan prawny 25.02.2019

ilość stron: 670
ISBN 978-83-944607-9-2
oprawa: miękka


Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące uprawnień budowlanych dla architektów, inżynierów i techników, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W książce przedstawiono:
Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
Problem zakresu uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów;
Rodzaje i zakres uprawnień budowlanych,
Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania uprawnień budowlanych,
Zagadnienia praktyki zawodowej,
Opis czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach,
Podstawowe informacje o działalności Izb Samorządu Zawodowego (IARP oraz PIIB) w zakresie nadawania uprawnień budowlanych,
Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych,
Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane,
Zagadnienie uzyskiwania specjalizacji techniczno-budowlanych.

Przykładowe ponad 2000 pytań egzaminacyjnych testowych (na egzamin pisemny) z zakresu:
przepisów ustawy – Prawo budowlane,
przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
przepisów innych aktów prawnych wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane,
przepisów (ustaw i aktów wykonawczych do ww. ustaw) związanych z budownictwem.

Przykładowe ponad 300 pytania egzaminacyjne na egzamin ustny.
W opracowaniu zawarto ponad 20 rysunków i schematów obrazujących stosowane procedury postępowania.

 


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl