Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczące reakcji na ogień. Instrukcja

  • Dodaj recenzję:
  • 4501
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Andrzej Borowy, Andrzej Kolbrecki, Katarzyna Kaczorek-Chrobak
  • szt.
  • Cena netto: 22,00 zł 23,10 zł
  • Niedostępny

Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczące reakcji na ogień. Instrukcja
Seria Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB

rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-249-8570-8
numer w serii: 501/2020
ilość stron: 22
oprawa: miękka

Opis

Instrukcja zawiera podstawowe wymagania w zakresie właściwości związanych z reakcją na ogień, jakie powinny spełniać kable elektryczne stosowane w budynkach. W opracowaniu przyporządkowano klasy reakcji na ogień kabli elektrycznych w oparciu o wymagania stawiane budynkom oraz częściom budynków, stanowiącym odrębne strefy pożarowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kable elektryczne stosowane w budynkach powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie płomienia (ognia) i powinny spełniać dodatkowe wymagania w zakresie reakcji na ogień kabli.

Spis treści

Streszczenie / 4
Summary / 4
1. Wprowadzenie / 5
2. Terminy i definicje / 5
3. Klasyfikacja kabli w zakresie reakcji na ogień / 7
4. Wymagania ogniowe dla kabli / 9
5. Określenia dotyczące palności u rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im klasy reakcji na ogień / 9
6. Zalecane wymagania w zakresie reakcji na ogień kabli / 10
Bibliografia / 13
Załącznik 1: Klasy reakcji kabli i przewodów według PN-EN 13501-6 / 15
Załącznik 2: Wymagania dla kabli i urządzeń elektrycznych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / 17