Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 448/2015 Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego: Instrukcja

  • Dodaj recenzję:
  • 3027
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Barbara Szudrowicz, Paweł Tomczyk

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 448/2015 Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego: Instrukcja

rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-249-6796-4
ilość stron: 190
oprawa: mięka

Opis
Niniejsza instrukcja podaje zasady korzystania z danych na temat izolacyjności od dźwięków powietrznych ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego. W instrukcji omówiono rodzaje jednoliczbowych wskaźników stosowanych do oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych różnych elementów budowlanych, podając równocześnie ich zakres stosowania przy projektowaniu budynków zgodnie z wymaganiami akustycznymi. W odniesieniu do okien i drzwi podano zasady ich klasyfikacji akustycznej przy uwzględnieniu wskaźników izolacyjności określonych na podstawie badań laboratoryjnych.

Instrukcja podaje także wzory umożliwiające wyznaczenie wartości wskaźników izolacyjności akustycznej:
– ścian masywnych z betonu zwykłego i betonu komórkowego, na podstawie ich masy powierzchniowej,
– przegród zewnętrznych, na podstawie wskaźników izolacyjności akustycznej poszczególnych elementów wchodzących w skład przegrody (np. części pełnych, okien, nawiewników powietrza).

Przy omawianiu ogólnych zasad doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych poszczególnych przegród i ich elementów w celu spełnienia wymagań akustycznych w budynku, nawiązano do normy PN-EN 12354-1:2002 oraz Poradnika ITB nr 406/2002.

Niniejsza instrukcja jest uzupełniona zestawieniem wskaźników izolacyjności akustycznej:
– ścian masywnych oraz ścian o konstrukcji lekkiej (wewnętrznych i zewnętrznych), płyt warstwowych w okładzinach z blachy stalowej
– okien, nawiewników powietrza, drzwi, dachów. Dane powyższe, zestawione w 26 tablicach, przygotowano na podstawie badań uwzględnionych w aprobatach technicznych ITB (głównie są to wyniki badań Laboratorium Akustycznego ITB) oraz innych badań przeprowadzonych w ITB, jeżeli zleceniodawca wyraził zgodę na ich umieszczenie w instrukcji.

Tablice obejmują dane do czerwca 2009 r., tak jak w Instrukcji 448/2009.

Spis treści
Streszczenie / 5
Summary / 6
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot instrukcji / 7
1.2. Zakres instrukcji / 7
1.3. Definicje wielkości akustycznych zastosowanych w Instrukcji / 8
1.4. Przeznaczenie instrukcji / 9
2. Jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród budowlanych i ich elementów / 9
3. Zasady ustalania klas izolacyjności akustycznej właściwej okien i drzwi / 12
3.1. Klasyfikacja akustyczna okien i drzwi balkonowych oraz okien połaciowych / 12
3.2. Klasyfikacja akustyczna drzwi wewnętrznych (w tym drzwi wejściowych do mieszkań) / 14
3.3. Klasyfikacja akustyczna drzwi zewnętrznych / 15
4. Obliczeniowe wyznaczanie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych / 17
4.1. Szacunkowe określenie jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej przegród masywnych pojedynczych / 17
4.2. Wyznaczenie wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody / 19
4.3. Możliwości obliczeniowego wyznaczenia wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej okien i drzwi balkonowych oraz okien połaciowych
i porównawcza ocena wyników obliczeń z danymi pomiarowymi / 20
5. Zasady wykorzystania jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej (lub klas akustycznych) przegród przy projektowaniu budynków
zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-3:1999 / 21
5.1. Ściany wewnętrzne / 21
5.2. Ściany zewnętrzne, dachy / 24
5.3 Drzwi / 26
6. Bibliografia / 28
Załącznik / 31
Zestawienia tabelaryczne jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego / 31


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl