Funkcje techniczne w budownictwie. Przewodnik po procesie budowlanym 2015

 • Dodaj recenzję:
 • 2980
 • Producent: Polcen
 • Autor: Adam Baryłka, Jerzy Baryłka

Funkcje techniczne w budownictwie. Przewodnik po procesie budowlanym 2015.
Stan prawny na 1 stycznia 2015


rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
ilość stron: 578
ISBN:
format:
oprawa: miękka

Opis
Książka autorstwa dr. inż. Adama Baryłki i dr. inż. Jerzego Baryłki poświęcona jest zagadnieniom wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce, które wywierają podstawowy wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych, kształtujących przez wiele lat warunki życia naszego społeczeństwa.

Książka ta stanowi kompendium wiedzy niezbędnej do uzyskiwania oraz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie całego procesu inwestycyjno-budowlanego, począwszy od projektowania i wykonywania aż do eksploatacji obiektów budowlanych.

Niniejszy przewodnik zawiera praktyczne wskazówki nie tylko dla profesjonalistów, ale również dla każdego zajmującego się przygotowaniem, wykonywaniem i eksploatowaniem obiektów budowlanych.

Obejmuje on najnowsze zmiany przepisów prawnych według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2015 r. Wyżej wymienione zagadnienia autorzy zebrali w 7 obszernych działach, na które składa się 20 rozdziałów zakończonych bogatą bibliografią. W opracowaniu zawarto ok. 110 szczegółowych rysunków i 6 tabel obrazujących stosowane procedury postępowania.

W pracy przedstawiono szczegółowe informacje m.in. na temat:

 • organizacji, organów i zakresu działalności izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa,
 • procesu budowlanego (zarówno inwestycyjnego, jak i eksploatacyjnego),
 • spełnienia wymagań koniecznych dla uzyskania uprawnień w poszczególnych specjalnościach, trybu uzyskiwania uprawnień budowlanych i specjalizacji techniczno-budowlanych, a także procedur ich uzyskiwania w Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa,
 • zasad i procedur uznawania przez organy IA RP oraz PIIB wykształcenia technicznego i praktyki odbywanej poza obszarem naszego kraju przez architektów oraz inżynierów budownictwa,
 • rzeczoznawstwa budowlanego,
 • zakresu działalności organów administracji publicznej, właściwych w sprawach robót i obiektów budowlanych,
 • klasyfikacji i analizy robót budowlanych z uwagi na aktualne uwarunkowania prawne ich realizacji,
 • diagnostyki budowlanej, w tym wymagań związanych z dokonywaniem okresowych kontroli obiektów budowlanych, a także wykonywaniem opracowań technicznych, odpowiedzialności prawnej osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w warunkach naruszających przepisy prawa budowlanego, eksponując zagadnienie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej