Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe na paliwo gazowe, chłodnicze, klimatyzacyjne, gazów medycznych oraz próżni wykonane z rur miedzianych i stopów miedzi. Wytyczne stosowania i projektowania

  • Dodaj recenzję:
  • 2823
  • Producent: Polskie Centrum Promocji Miedzi
  • Autor: praca zbiorowa
Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe na paliwo gazowe, chłodnicze, klimatyzacyjne, gazów medycznych oraz próżni wykonane z rur miedzianych i stopów miedzi. Wytyczne stosowania i projektowania

rok wydania: 2013, wydanie pierwsze
ilość stron: 92
format: 21x30 cm
oprawa: miękka

Podręcznik adresowany do projektantów, inspektorów nadzoru budowlanego oraz instalatorów zawiera szereg informacji dotyczących instalacji wodociągowych, ogrzewczych i gazowych na paliwo gazowe, chłodnicze, klimatyzacyjne, gazów medycznych oraz próżni wykonanych z rur miedzianych i stopów miedzi.

Przedstawia podstawowe przepisy w zakresie projektowania, specyfiki miedzi jako materiału na szeroką gamę instalacji, zasady wyboru miedzi jako materiału na różnego typu instalacje oraz warunki łączenia z innymi materiałami.

Opisuje wymagania jakie musza spełniać rury i łączniki miedziane takie jak wymagania ogólne, skład chemiczny miedzi, wymiary, jakość powierzchni , ich oznaczenia oraz sposoby pakowania.

Podręcznik zawiera podstawowe dane dotyczące projektowania instalacji z rur miedzianych takich jak instalacje wodociągowe, ogrzewcze, gazowe, klimatyzacyjne i chłodnicze, gazów medycznych i próżni oraz solarnych. Podręcznik opisuje  metody łączenia rur miedzianych za pomocą lutowania kapilarnego, zaciskania, zaprasowywania i skręcania. Opisana jest także cienkościenna rura miedziana z trwale zespoloną osłoną z tworzywa sztucznego oraz jej zastosowanie w ogrzewaniu powierzchniowym oraz system rur i łączników ze stopów miedzi do wysokociśnieniowych zastosowań.

Spis treści:

1 Informacje ogólne / 5
1.1 Zakres wytycznych / 5
1.2 Podstawowe przepisy w zakresie zasad projektowania / 5
1.3 Specyfika miedzi jako materiału instalacji wodnych i gazowych na paliwa gazowe / 6
1.3.1 Wprowadzenie / 6
1.3.2 Zasady wyboru miedzi jako materiału instalacji wodociągowych / 6
1.3.3 Zasady wyboru miedzi materiału instalacji ogrzewczych / 7
1.3.4 Zasady wyboru miedzi jako materiału instalacji gazowych na paliwa gazowe / 7
1.3.5 Warunki łączenia z innymi materiałami / 8

2 Wymagania dla elementów instalacji wodociągowych, ogrzewczych i gazowych na paliwa gazowe, wykonywanych z miedzi / 9
2.1 Wymagania ogólne / 9
2.2 Wymagania dla rur miedzianych / 10
2.2.1 Wymagania ogólne / 10
2.2.2 Skład chemiczny miedzi / 10
2.2.3 Wymiary / 10
2.2.4 Jakość powierzchni / 12
2.2.5 Oznaczanie rur miedzianych / 12
2.2.6 Pakowanie, magazynowanie rur / 13
2.2.7 Rury z powłoką cynową / 13
2.2.8 Cienkościenne rury miedziane z trwale zespoloną osłoną z tworzywa sztucznego / 13
2.3 Wymagania dla otulin rur miedzianych / 13
2.4 Wymagania dla łączników do rur miedzianych / 14
2.4.1 Wymagania ogólne / 14
2.4.2 Wymagania materiałowe / 15
2.4.3 Stan powierzchni / 16
2.4.4 Znakowanie / 16
2.4.5 Łączniki do lutowania kapilarnego / 16
2.4.6 Łączniki zaciskowe / 17
2.4.7 Łączniki z końcówkami gwintowanymi / 19
2.4.8 Pakowanie, przechowywanie, transport / 21
2.4.8.1 Pakowanie / 21
2.4.8.2 Przechowywanie / 21
2.4.8.3 Transport / 21
2.5 Spoiwa / 21
2.5.1 Luty do połączeń rur miedzianych / 21
2.5.2 Pomocnicze materiały do spawania / 22

3 Podstawowe dane do projektowania instalacji z rur miedzianych / 22
3.1 Wytrzymałość na ciśnienie / 22
3.2 Prowadzenie przewodów / 23
3.3 Armatura i inne elementy instalacji / 24
3.3.1 Stosowana armatura / 24
3.3.2 Opory miejscowe / 25
3.4 Wydłużenia cieplne, kompensacja / 28
3.4.1 Wydłużenia cieplne / 28
3.4.2 Kompensacja / 30
3.4.2.1 Uwagi ogólne / 30
3.4.2.2 Kompensacja naturalna / 30
3.4.2.3 Elementy kompensujące / 31
3.4.2.3.1 Kompensatory U-kształtowe / 31
3.4.2.3.2 Kompensatory osiowe / 34
3.5 Straty ciepła (izolacja) / 36
3.6 Zalecane prędkości przepływu / 37
3.7 Podpory, uchwyty / 37

4  Instalacje wodociągowe / 39
4.1 Zasady wyboru systemu instalacyjnego / 39
4.2 Wymiarowanie przewodów / 40
4.2.1 Straty ciśnienia / 41
4.2.2 Przepływ obliczeniowy / 44
4.3 Prowadzenie przewodów / 45
4.4 Kompensacja / 45
4.5 Armatura / 46
4.6 Zapobieganie rozwojowi bakterii legionella. Zalecenia projektowe i eksploatacyjne / 46
4.7 Odbiór instalacji i przekazanie do eksploatacji / 46

5  Instalacje ogrzewcze / 46
5.1 Projektowanie instalacji ogrzewczych / 46
5.2 Instalacje grzejnikowe / 46
5.2.1 Systemy instalacji / 46
5.2.1.1 Budynki wielorodzinne / 46
5.2.1.2 Budynki jednorodzinne / 47
5.3 Parametry hydrauliczne / 48
5.3.1 Wymiarowanie przewodów / 48
5.4 Dobór pomp obiegowych / 48
5.5 Prowadzenie przewodów / 48
5.6 Kompensacja / 48
5.7 Grzejniki / 51
5.8 Stosowana armatura / 51
5.9 Ogrzewanie podłogowe / 51
5.9.1 Rury miedziane w osłonie do ogrzewania płaszczyznowego / 51

6 Instalacje gazowe na paliwa gazowe / 52
6.1 Wymagania ogólne / 52
6.2 Obliczanie instalacji gazowej na paliwo gazowe, z miedzi / 52
6.2.1 Wyznaczenie zapotrzebowania gazu / 52
6.2.2 Straty ciśnienia / 54
6.2.2.1 Jednostkowe straty liniowe (R) / 54
6.2.2.2 Miejscowe straty ciśnienia (Z) / 54
6.2.2.3 Odzysk (strata) ciśnienia dla odcinków pionowych instalacji / 59
6.2.2.4 Sprawdzenie dopuszczalnego spadku ciśnienia w instalacji / 59
6.3 Armatura odcinająca / 61
6.4 Prowadzenie przewodów / 62
6.5 Kompensacja / 62
6.6 Przeprowadzenie odbioru i przekazanie do eksploatacji / 62
6.6.1 Przygotowanie do odbioru / 62
6.6.2 Kontrola zgodności wykonania / 62
6.6.3 Kontrola jakości wykonania / 63
6.6.4 Kontrola szczelności przewodów / 63
6.6.5 Uruchamianie instalacji gazowej / 63
6.6.6 Zasady bhp i ppoż. / 64
6.7 Wymagania eksploatacyjne / 64

7 Rury miedziane do instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych / 64
7.1 System rur i łączników ze stopów miedzi do wysokociśnieniowych zastosowań / 64

8 Rury miedziane do instalacji medycznych i próżni / 64
9 Rury miedziane do instalacji solarnych / 64    
10 Piśmiennictwo