Instalacje Kanalizacyjne. Projektowanie, wykonanie, ekploatacja. Wydanie III

  • Dodaj recenzję:
  • 225543
  • Producent: Seidel-Przywecki
  • Autor: Jarosław Chudzicki, Stanisław Sosnowski
Instalacje Kanalizacyjne. Projektowanie, wykonanie, ekploatacja. Wydanie III, Jarosław Chudzicki, Stanisław Sosnowski, rok wyd: 2011, ISBN 978-83-60956-24-3

WYDANIE III, uzupełnione i poprawione

Książka „Instalacje kanalizacyjne” jest skierowana do biur projektów, wykonawców i służb eksploatacyjnych, zawiera najaktualniejszą wiedzę w oparciu o obowiązujące już w Polsce przepisy UE i służyć będzie również jako podręcznik do kształcenia przyszłych inżynierów. W książce omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji kanalizacyjnych w budynkach niskich i wysokich, mieszkalnych i niemieszkalnych. Wykorzystano wiedzę zawartą w normach polskich i europejskich, przyjętych do zbioru Polskich Norm, obowiązujące ustawy i rozporządzenia oraz najnowsze publikacje krajowe i zagraniczne. Książka uwzględnia najnowsze zagadnienia z dziedziny instalacji sanitarnych, takie jak instalacje podciśnieniowe i ciśnieniowe, nowe technologie oraz materiały instalacyjne. W publikacji zamieszczono także informacje o materiałach i instalacjach kanalizacyjnych stosowanych do tej pory, które są niezbędne dla eksploatatorów istniejących lub modernizowanych obiektów. Jest to pierwsza polska książka zawierająca szczegółowe omówienie norm europejskich dotyczących instalacji kanalizacyjnych. W książce zamieszczono przykłady rozwiązań instalacji kanalizacyjnych wraz ze szczegółowymi obliczeniami. Zamieszczono nowe nomogramy niezbędne w fazach projektowania i eksploatacji instalacji. Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów instalacji kanalizacyjnych oraz dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, Inżynieria Sanitarna i Wodna i Inżynieria Komunalna. Publikacja ta, pierwsza w całości poświęcona wyłącznie instalacjom kanalizacyjnym, stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej dla inżyniera sanitarnego. Książka zawiera następujące rozdziały: 1. Wiadomości ogólne 2. Rodzaje budynków i ich wyposażenie sanitarne 3. Materiały, urządzenia sanitarne i uzbrojenie instalacji kanalizacyjnych 4. Obliczanie hydrauliczne przewodów kanalizacyjnych 5. Projektowanie grawitacyjnych instalacji kanalizacyjnych 6. Projektowanie podciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych 7. Projektowanie elementów ciśnieniowych w instalacjach kanalizacyjnych 8. Montaż instalacji 9. Eksploatacja instalacji 10. Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków w obrębie posesji 11. Przykłady obliczeniowe