Kierunki rozwoju zaopatrzenia w wodę do picia

  • Dodaj recenzję:
  • 1143
  • Producent: Seidel-Przywecki
  • Autor: Praca zbiorowa
  • Cena netto: 55,00 zł 57,75 zł
Rok: 2007, Praca zbiorowa, ISBN: 978-83-60956-00-7

- Antoni Tokarczuk - słowo wstępne
- Grzegorz Piotr Lewańczuk - Modernizacja i rozbudowa ujęć wody dla m. Łomży
- Dorota Maziarka - Nowe regulacje prawne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.61.417)
- Zbigniew Heidrich, Grzegorz Stańko - Analiza zuzycia wody w miastach polskich w latach 
1980-2004 na podstawie danych statystycznych
- Marek M. Sozański, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak - Kierunki rozwoju i nowe 
technologie uzdatniania wody
- Marian Kwietniewski, Katarzyna Miszta-Kruk - Możliwości GIS w zakresie zarządzania 
systemami dystrybucji wody.
- Janusz R. Rak - Praktyczne zastosowanie metody analizy i oceny ryzyka w systemie 
zaopatrzenia w wodę
- Lech Dzienis - Wybrane metody dezynfekcji wody
- Wojciech Adamski, Marek Mołczan - Oczyszczanie wody z wykorzystaniem procesu MIEX DOC
- Jarosław Chudzicki - Racjonalne użytkowanie wody
- Wojciech Jassk - Gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji Ełk
- Henryk Piekutowski, Dorota Krzewska, Ewa Korzonek - Poprawa jakości wody w Białymstoku z 
wykorzystaniem funduszu ISPA i spójności
- Bożenna Toczyłowska - badania skuteczności usuwania cząstek stałych w procesie filtracji 
przez filtry DynaSand w porównaniu z konwencjalnymi filtrami pośpiesznymi
- Teresa Syc - Biologiczne systemy usuwania azotanów
- Krzysztof Tylkowski - Tłocznie ścieków Emuport - nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych 
przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi
- Cezary Rokicki - Nowoczesne technologie uzdatniania wody jako odpowiedź na zaostrzone 
wymagania jakościowe wody do picia
- Marian Strączyński - wdrożenie techniki cyfrowej w eksploatacji pomp głębinowych
Piotr Stawiński - Opis technologii Insituform
- Marek Brzozowski - Przyczyny powstawania awarii na sieciach wodociągowych i metody ich 
usuwania ze szczególnym uwzględnieniem zaworów regulacyjnych
- Andrzej Saniukiewicz - System Wavin Q-bic do za