Bionika

  • Dodaj recenzję:
  • 853
  • Producent: WNT
  • Autor: E. Tkacz
  • Cena netto: 33,00 zł 34,65 zł Rok: 2006, E. Tkacz, P. Borys, SBN: 83-204-3148-4

Jest to pierwsza od bardzo dawna pozycja poświęcona bionice - nauce zajmującej się wykorzystywaniem procesów biologicznych w technice, a w szczególności w automatycznym sterowaniu, i budowaniem urządzeń technicznych na wzór organizmów żywych.
Autorzy skoncentrowali się na wybranych aspektach bioniki. Przedstawili matematyczne metody modelowania sygnałów biologicznych (o elektrycznej naturze), obiektów biologicznych (komórek, tkanek) oraz funkcji złożonych struktur biologicznych (organów, układów), traktowanych jako odpowiednie systemy sterowania i przesyłania informacji. Na końcu każdego rozdziału zamieścili zestaw pytań, umożliwiających czytelnikowi sprawdzenie nabytej wiedzy.
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne polecają tę książkę studentom kierunków biocybernetyka, inżynieria biomedyczna i biotechnologia oraz automatyka i robotyka. Będzie też przydatna dla osób zajmujących się inżynierią biomedyczną, rekrutujących się zarówno ze świata techniki, jak i świata medycyny.


SPIS TREŚCI:

Przedmowa

1. Wstęp
1.1. Czym jest bionika?
1.2. Pochodzenie dyscypliny i pierwsi bionicy
1.3. Postacie współczesnej bioniki
1.4. Systemy w bionice
1.5. Pytania

2. Budowa systemów biologicznych
2.1. Aktywność elektryczna komórek i tkanek
2.1.1. Model obwodowy komórek i tkanek
2.1.2. Objawy aktywności elektrycznej komórek i tkanek
2.1.3. Specyficzne właściwości komórek serca
2.1.4. Specyficzne właściwości komórek nerwowych
2.1.5. Specyficzne właściwości komórek mięśniowych
2.2. Pobudzanie tkanek bodźcami elektrycznymi
2.2.1. Mierzenie pobudliwości metodami klasycznymi
2.2.2. Chronaksymetria
2.2.3. Ekscytometria
2.2.4. Energia impulsów pobudzających
2.2.5. Teoria pobudliwości
2.3. Szerzenie się pobudzenia w tkankach
2.3.1. Szerzenie się pobudzenia w tkankach serca
2.3.2. Szerzenie się pobudzenia w tkankach nerwowych
2.3.3. Model matematyczny szerzenia się pobudzenia: liniowe struktury jednorodne - niemielizowany akson
2.3.4. Akson mielizowany
2.3.5. Niejednorodności geometryczne
2.3.6. Warunki zatrzymania impulsu na niejednorodnościach geometrycznych
2.3.7. Uproszczony model transmisji pobudzenia
2.4. Pytania

3. Funkcje systemów biologicznych
3.1. Zapewnienie autoregulacji u człowieka
3.2. Modelowanie układów regulacji
3.2.1. Podstawowe uwagi dotyczące teorii regulacji
3.2.2. Transmitancje
3.2.3. Schematy blokowe
3.2.4. Przykład modelowania wielolicznych systemów biologicznych
3.2.5. Właściwości regulatorów stosowanych do modelowania systemu nerwowego
3.3. Modelowanie układu nerwowego jako systemu transmisji i przetwarzania informacji
3.4. Elektroniczny model neuronu
3.5. Systemy organizmu informacyjny i sterujący
3.5.1. Fizjologiczny system informacyjny oraz system sterujący
3.5.2. Składowe pętle sprzężeń zwrotnych układu regulacji organizmu
3.6. Pytania

4. Sygnały biologiczne
4.1. Pomiary impedancji
4.1.1. Obwodowe modele tkanek i ich parametry zastępcze
4.1.2. Pomiary stałym prądem i napięciem
4.2. Napięcia wytworzone czynnością różnych organów
4.2.1. Podstawowe zależności
4.2.2. Uproszczone określenie pola źródeł biologicznych
4.2.3. Pole wytworzone dwuwarstwą elektryczną
4.2.4. Aktywność elektryczna serca. Potencjał wytwarzany aktywnością elektryczną serca
4.2.5. Zależności napięć EKG
4.2.6. Wpływ przestrzennego uporządkowania źródeł- teoria multipolowa serca
4.3. Pytania

Literatura
Skorowidz
 Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl